OBVESTILO ZA JAVNOST

 

Obvestilo za medije PONI Podravje - 2. javni poziv, 15. 12. 2020

 

Podjetno nad izzive – PONI, regionalni projekt, ki se izvaja na območju celotne Slovenije.

Namen projekta je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo uresničiti podjetniško idejo. V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, spol, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v bivališče v eni od 41-ih občin Podravske regije ter lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Projekt PONI Podravje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

Projekt ponuja:

  • 4-mesečno redno zaposlitev, ki udeležencem omogoči, da se v celoti posvetijo razvoju svojih idej;
  • uporabna individualna in skupinska podjetniška usposabljanja;
  • podporo in pomoč izkušenih mentorjev pri razvoju ideje in pripravi poslovnega načrta;
  • delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki in prve korake na podjetniški poti.

Udeleženci se bodo v program vključevali na podlagi javnih pozivov, ki bodo objavljeni predvidoma vsake štiri mesece. Izbrani kandidati se bodo zaposlili pri izvajalcu programa, nato pa po zaključku programa in pripravi poslovnega načrta ustanovili lastno podjetje.

2. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje, je bil objavljen 15.12.2020, rok za prijavo je 22.1.2021.

Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku projekta lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim prijaviteljem.

Predstavitev bo predvidoma v ponedeljek, 11. 1. 2021 ob 10. uri preko ene izmed spletnih aplikacij. Udeležba na predstavitvi je možna samo na podlagi prijave na elektronskem naslovu ali .

 

Predvidoma 1. marca 2021 bomo pričeli z izvedbo projekta tudi na Ptuju.

Zato vabimo vse potencialne in nadobudne podjetnike, ki že imate razvito podjetniško idejo do določene stopnje, manjka pa vam le korak ali dva do njene realizacije, da se vključite v projekt, katerega glavni cilj je, da udeleženci programa tekom usposabljanja osvojite vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja.

ZRS Bistra Ptuj v okviru projekta zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijete in realizirate lastne poslovne ideje. Ob tem bo udeležencem omogočena tudi uporaba fizične infrastrukture po principu coworkinga.

 

Za več informacij obiščite spletno stran ZRS Bistra Ptuj: www.bistra.si ali pišite na ali pokličite 02 748 02 50 (Robert Novak).

                                                                                                                                                          

V program so vabljeni vsi, ki imajo prebivališče v podravski regiji in poslovno idejo in cilj , da se osamosvojijo in podajo na svojo podjetniško pot. Rok za prijavo je 22. 1. 2021. Javni poziv in prijavni obrazec za vključitev v program sta objavljena na spletni strani www.mra.si in www.bistra.si. Druga skupina bo s programom pričela predvidoma meseca marca 2021. 

# # #

Dodatne informacije:

Mariborska razvojna agencija

T: 02 333 13 00

E:

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

T: 02 748 02 50

E:

Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

T: 059 128 773                   

E:

 

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev«.

 

Logoti skupajtekst