Žensko podjetništvo se širi po vsem svetu. Njegov pomen raste tako v razvijajoči se kot v razvitih ekonomijah. Ženske iz različnih družbeno-kulturnih okolij in z različnimi znanji kažejo vse več zanimanja zanj. S svojim delovanjem pa čedalje bolj prispevajo k razvoju lokalnega okolja, odpiranju priložnosti in ustvarjanju novih delovnih mest. Vplivajo tudi na način poslovanja, oblikujejo in postavljajo nova pravila delovnega in poslovnega  okolja, finančnih ustanov in kulture.

Prispevek ženskega podjetništva gospodarstvu in zaposlitvi se je zelo povečal. Podjetnice in njihova podjetja so hitro rastoči segment v poslovnem svetu. Podjetnice so oblikovale raznolikost novih podvigov in prispevkov k razvoju vrst storitev in produktov. Kljub temu ne gre spregledati dejstva, da je kljub naraščajočemu trendu vključevanja žensk v podjetništvo, delež podjetnic v Evropi še vedno nižji od deleža podjetnikov, čeprav ženske zajemajo višji delež v populaciji. Kreativni in podjetniški potencial žensk je vir za gospodarsko rast ter nova delovna mesta in bi zato moralo biti spodbujeno. Raziskave so pokazale, da so ženske pri ustanavljanju in vodenju podjetja soočajo s številnimi težavami. Večina teh je sicer skupna obema spoloma, vendar se v mnogo primerih kaže, da so bolj značilne za ženske podjetnice. To so faktorji kot slabo poslovno okolje, izbira tipa poslovanja, informacijske luknje, spolna diskriminacija in stereotipi, slaba in nefleksibilna ponudba olajšav in varstva otrok, težave pri usklajevanju odgovornosti med podjetjem in družino ter razlike v pristopu k podjetništvu med ženskami in moškimi. Raziskave so tudi pokazale, da ženske po navadi ustanavljajo majhna in relativno bolj zanesljiva podjetja.

Vključevanje žensk v podjetništvo v zadnjih letih narašča tudi v Sloveniji. Po raziskavi GEM pa smo po deležu vključenih žensk v podjetništvo v Sloveniji še vedno na dnu lestvice.

V okviru  projekta SPOT smo v letošnjem letu organizirali usposabljanje ABC podjetništva, ki je bilo namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam.

V letu 2020 je potekalo usposabljanje ABC podjetništva, v petih regijah RS in sicer v SPOT Gorenjska, Goriška, Savinjska, Osrednjeslovenska in Podravje. Vse podjetnice začetnice, ki so uspešno opravile usposabljanje, so imele možnost, da so se prijavile na Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic, ki ga je razpisala SPIRIT Slovenija, javna agencija. Podjetnice so tako imele možnost prejeti finančna sredstva v višini 3.000,00 EUR.  

Namen usposabljanja je bil opolnomočiti podjetnice začetnice s strokovnimi vsebinami na začetku njihove poslovne poti in jim tako omogočiti priložnost za razvoj podjetniških kompetenc.  

Program usposabljanja ABC podjetništva, ki ga financirajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javna agencija  in Evropski sklad za regionalni razvoj,  je potekal v petih modulih:

  1. modul: Začetek podjetniške poti
  2. modul: Preverjanje poslovne ideje
  3. modul: Osnove trženja
  4. modul: Digitalizacija poslovanja
  5. modul: Pravno formalni vidiki delovanja podjetja

Vsak modul je obsegal 10 šolskih ur in je zajemal tako predavanja kot tudi samostojno delo.

Čeprav je bilo prvotno načrtovano usposabljanje v klasični obliki, pa smo bili zaradi pandemije coronavirusa COVID 19 prisiljeni usposabljanja prenesti na splet. Tako smo module v celoti izvedli preko spletnih webinarjev.

Tudi v letu 2021 bo SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021.

Za podjetnice začetnice se smatrajo podjetnice, ki so svoje podjetje ustanovile v letu 2020 ali v začetku leta 2021. Usposabljanje ABC podjetništva  se bod predvidoma začelo v začetku meseca marca 2021. Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija, javna agencija. Finančne spodbude bodo dodeljene podjetnicam začetnicam na podlagi predstavitve in izbora najboljših poslovnih modelov. Podjetnica začetnica mora pred prijavo na Natečaj uspešno zaključiti program usposabljanja ABC podjetništva, ki ga organizirajo SPOT točke.

 

Vir:

https://cekin.si/izobrazevanje_in_zaposlitev/zenske-v-startupih-zagonskih-podjetjih-podjetnice-investicije.html

 

Pripravila:

Brigita Drevenšek

SPOT Svetovanje Podravje

ZRS Bistra Ptuj

zrs bistra logotip

 

 

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

spot