dravanatura logo                        eu sklad logo 1

Skrb za dvoživke spomladi

Ob Dravski kolesarski poti lahko najdemo večino slovenskih vrst dvoživk. Dvoživke so ena najbolj ogroženih skupin vretenčarjev in so pomembni pokazatelji čistega okolja. V projektu zaDravo bomo med drugim izboljšali neugodno stanje dveh dvoživk; velikega pupka in hribskega urha. Vzpostavili bomo nove in obnovili obstoječe vodne habitate (mrtvice, rečne rokave, depresije) in s tem povečali njun življenjski prostor. Hkrati bodo te aktivnosti koristile tudi drugim dvoživkam, kačjim pastirjem, pticam in drugim živalim.

pupekurh DravNatura2000

Foto: Jasmina Kotnik

 

Pri ohranjanju dvoživk lahko pomagate tudi sami! Omejite hitrost na cesti v spomladanskem času njihovih selitev in se pridružite spomladanskim akcijam prenašanja dvoživk.

 

Več o velikem pupku in hribskem urhu si lahko preberete tukaj:

https://drava-natura.si/vrste/veliki-pupek-in-hribski-urh

 

Operacija je sofinancirana iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

DravaNatura20202 partnerji