spot

 

 

 

 

 

 

V okviru delovanja SPOT točke podjetnikom nudimo naslednje informacije:

  • o podjetniških vsebinah v regiji (aktualni razpisi, dogodki s podjetniško vsebino, izdanih publikacijah …);
  • osnovno svetovanje za potencialne podjetnike in MSP (postopki registracije, potrebna dokumentacija pri odprtju podjetja …);
  • povezovanje regionalnega podpornega okolja (obveščanje podjetnikov po e-mailu o dogodkih v regiji preko MSP priročnika, organiziranje raznovrstnih dogodkov z različnimi institucijami v regiji …);
  • usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP (organizacija ABC usposabljanj za potencialne podjetnike in organiziranje brezplačnih krajših delavnic na tematiko podjetništva);
  • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti za potencialne podjetnike in MSP (organiziranje ogledov dobrih praks pri uspešnih podjetjih, zadrugah in občinah ter izmenjava podjetniških izkušenj);
  • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte (vzpostavitev razstavnega prostora regijskega gospodarstva z namenom predstavitve produktov regijskih podjetij na enem mestu).

 

Ključno orodje za delo vsake SPOT točke je portal e-SPOT, ki nudi informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji in elektronsko podprte postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja in začetkom poslovanja nasploh.

Iz statističnega poročila za leto 2020 je razvidno, da je SPOT točka pri ZRS BISTRA Ptuj na 9. mestu po številu postopkov, saj je bilo oddanih 1.846 vlog  https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/o-portalu-spot/portal-spot-skozi-stevilke/statisticni-pregled-leta-2020/

in prav tako na 12. mestu po številu oddanih pooblastil – 1.287 vlog https://spot.gov.si/sl/teme/pooblascanje-2020/, kar nas uvršča med najbolj obiskane SPOT točke v mreži SPIRIT-a.

Na ZRS BISTRA Ptuj se podjetniški svetovalci trudimo, da potencialni podjetniki in MSP odhajajo zadovoljni s storitvami, ki jih nudimo, in želimo, da so informacije, ki jih pridobijo, čim bolj koristne pri njihovem poslovanju. Skratka, želimo si nadaljnjega dobrega sodelovanja z vsemi, ki vstopajo na novo podjetniško pot in s podjetji, ki imajo izkušnje na tem področju.

 

Povzetek pripravila:

Jadranka Krajnc

SPOT svetovalec

Znanstveno-raziskovalno središče

Bistra Ptuj

 zrs bistra logotip

 

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija