dravanatura logo

Svetovni dan voda je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila v Riu de Janeiru leta 1992. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.

Voda je vir našega življenja in naša skrb mora biti posvečena ohranjanju vseh njenih oblik. Pri tem ne pozabimo na površinske vode! Projekt zaDravo naslavlja izboljšanje neugodnega stanja dravskega rečnega in obrečnega ekosistema in s tem tudi izboljšanje vseh ekosistemskih storitev reke in obrečnega prostora, ki zagotavljajo številne koristi tudi za človeka: čiščenje in zagotavljanje (pitne) vode, zagotavljanje transporta mineralnih snovi, ki je bistven za nastajanje rodovitne prsti, zadrževanje visoke in poplavne vode, napajanje podtalnice ter zmanjševanje suše.

 

Več o projektu lahko preberete na https://www.drava-natura.si/

 

DravaNatura20202 partnerji