Že od leta 2019 se v sklopu javnega razpisa »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« izvaja program vključitve slovenskih podjetij.  

Namen celotne operacije je podpreti mala in srednja podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele ter na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost – tako pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu, kakor tudi pri hitrejšem vstopanju na nove izvozne trge ter vključevanju v globalne verige vrednosti.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p. ali z.o.o.) z najmanj 20 in največ 249 zaposlenimi, ki so pripravljena na celovit in intenziven proces, v katerem skupaj s strokovnjaki pripravijo nove trajnostne poslovne/korporacijske strategije, trajnostne poslovne modele in izvedbene projekte.

Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno transformacijo.

Trajnostno poslovanje pomeni zavezo, ki glede na nove poslovne realnosti pomeni transformacije obstoječih vrednot, usmeritev, pa tudi poslovnih strategij ali poslovnih modelov. Temelj trajnostne poslovne uspešnosti je uresničevanje zgolj tistih poslovnih odločitev, s katerimi podjetje znižuje negativne in povečuje pozitivne vplive na okolje in ljudi. Takšna zaveza podjetja ustvarja pozitivne učinke za ljudi, za naravo in za skupnost, v kateri podjetje deluje, posledično pa ustvarja boljšo finančno stabilnost podjetja na dolgi rok.

Na zadnji prijavni rok, ki se izteče 23. 04. 2021, se lahko prijavijo izključno podjetja s sedežem v Vzhodni kohezijski regiji.

 

Trajnostna strateška transformacija podjetij se bo izvajala procesno:

  • Sklop A - udeležba podjetij v programu Akademije TPSMP in koordinacija sodelovanja podjetja z dodeljenim strokovnjakom. Akademija TPSMP vljučuje do 5-mesečni celovit proces, v katerem podjetja skupaj z strokovnjaki pripravijo trajnostne poslovne/korporacijske strategije, trajnostne poslovne modele in izvedbene projekte.To fazo v celoti (100%) organizira in stroškovno krije SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

  • Sklop B – proces vpeljave strategije in izvedbeni projekt:
    • stroški dela za projekt aktiviranih oziroma aktivno vključenih zaposlenih;
    • stroški najetih zunanjih svetovalcev (svetovanje, raziskave, patenti, licenčnine);
    • stroški nakupa/uporabe osnovnih sredstev (amortizacija);
    • posredni stroški (dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot neposredna posledica operacije). Pri tej fazi je možno do 50% sofinanciranje (max. 100.000,00 EUR) upravičenih nastalih stroškov pri izvedbi in realizaciji projekta.

Do sofinanciranja izvedbenih projektov v fazi B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili fazo A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem faze B v tem javnem razpisu.

Več o programu najdete na spletni povezavi:

https://www.podjetniski-portal.si/programi/trajnostna-poslovna-strateska-transformacija

Javni razpis najdete na spletni povezavi:

https://www..si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2019/1331/Javni_razpis_TST.pdf

 

 Pripravila:

Brigita Drevenšek

SPOT Svetovanje Podravje

zrs bistra logotip

SPOTESSRRS

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija