mednarodni sejmi

Višina nepovratnih sredstev: 5.000 – 30.000 € (70 %)

Ukrepi, ki so sofinancirani:

 1. Elektronska izmenjava med partnerji,
 2. Digitalizacijo nastopov na sejmih,
 3. Spletne strani za tuje trge,
 4. Spletne trgovine,
 5. Produktno-prodajne videe,
 6. Krepitev kompetenc - usposabljanja-OBVEZEN!

Kdo se lahko prijavi:

 • podjetja, ki so ob oddaji vloge stara vsaj 2 leti
 • podjetja, ki imajo pred oddajo vloge vsaj 2 zaposlena


Do financiranja operacije so upravičene operacije, ki se lahko uvrstijo v eno izmed prednostnih področij S4!

Roki za prijavo:
1.rok: 5. 11. 2018,
2.rok: 1. 10. 2019,
3.rok: 1. 10. 2020 in
4.rok: 1. 10. 2021.


Zunanji izvajalec:

 • lahko sodeluje z max. 10 prijavitelji!
 • mora biti registriran za opravljanje dejavnosti vsaj 2 leti, na dan oddaje vloge!
 • Imeti izkazovati izkušnje z vsaj 3 referencami, pridobljenimi od 1.1.2013 dalje!


Za več informacij o razpisu smo vam na voljo:
,  
02 748 02 62
031 594 456