Naslov projekta: Proti energetsko odgovornim prostorom: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji (Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region)

Trajanje projekta: 1. 12. 2016 – 1. 5. 2019

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG V-B, Podonavje 2014-20

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Danilo Čeh

 

 

 

POMEMBNI REZULTATI PROJEKTA

Študije in analize
Studies and analyzes

01 CityWalk Baseline Study 1

CityWalk Baseline Study
Temeljna študija

02 Good Practice Catalogue 1

Good Practice Catalogue
Katalog dobrih praks

01 CityWalk Baseline Study 1

Policy proposal package
Politični predlogi

02 Good Practice Catalogue 1

FINAL PROJECT BROSCHURE
Zaključna brošura predstavljenih rezultatov projekta

01 CityWalk Baseline Study 1

CityWalk Walkability Guide
Vodič za pešačenje

02 Good Practice Catalogue 1

CityWalk Walkability Planning Guide
Vodič za načrtovanje hodljivosti

Infografika
Infographics

03 Infographic BS Negative effects 1 m

Infographic BS - Negative effects
Infografika – Negativni učinki

04 Infographic BS Benefits 1 m

Infographic BS - Benefits
Infografika - Koristi

05 Infographic BS Walkability planning 1 m

Infographic BS - Walkability planning
Infografika – Načrtovanje za pešce

06 Infographic BS Street design 1 m

Infographic BS - Street design
Infografika – Oblikovanje ulic

07 Infographic BS Transport mode mix 1 m

Infographic BS - Transport mode mix
Infografika – Mešani način prometa

08 Infographic BS Raising awareness 1 m

Infographic BS - Raising awareness
Infografika - Ozaveščanje

Promocijski videoposnetki
Promo videos

09 Video Walk in your city v 9. razlicnih jezikih 1

»Walk in your city«
»Sprehodite se po vašem mestu« v 9. različnih jezikih

10 Video Walk in your city 1

Walk in your city
Sprehodite se po vašem mestu

11 Video How do we go to work today 1

How do we go to work today
Kako gremo danes v službo

Pobarvanka

12 pobarvanka Pobarvaj mesto PoTUJraziskuj in spoznavaj Ptuj 1 m

13 pobarvanka Colorful city Explore and discover Ptuj 1 m

3D panoramski zemljevid Ptuja*, **

3D ilustriran panoramski zemljevid*

13 pobarvanka Colorful city Explore and discover Ptuj 1 m

3D fotorealistična panoramska karta**

* Avtorske pravice
Kot avtor (Krešimir Keresteš) panoramske karte ne dovoli tujega poseganja v zemljevid in njegovo vsebino. To vključuje tako dodajanje in brisanje kakršnekoli vsebine ter spreminjanje barv. Naročniku (ZRS Bistra Ptuj) ali uporabniku karte je dovoljeno zemljevid prilagoditi svojim potrebam (npr. dodajanje oznak, obrez na format, prilagoditev končnemu formatu in podobno) in o tem obvestiti avtorja.

Naročnik ali uporabnik karte je avtorju dolžan poslati dva avtorska izvoda vsake tiskane publikacije (in na mail: .

Naročnik in uporabnik karte se strinja, da je na vsakem izvodu v kolofonu publikacije navede avtorja zemljevida:

Krešimir Keresteš, MapDesign, kartografski studio, d.o.o. in navede tekst: © Copyright MapDesign d.o.o., na zemljevid pa dovoli postavitev značke avtorja.

Logotip MapDesign
Logotip MapDesign

in podpis avtorja
podpis K.Kerestes

lahko prejmete pri avtorju ali naročniku (ZRS Bistra Ptuj). Je vektorski zapis, da ga lahko primerno pomanjšate glede na velikost zemljevida. Praviloma naj ne bo manjši od 3 x 1,5 cm. Logotipa poleg risb ni potrebno objavljati. Zadostuje avtorjev podpis in omemba v kolofonu publikacije.


** Avtorske pravice
V podjetju Geofoto d.o.o. kot avtorji izdelane panoramske karte ter 3D modela dovoljujejo, da se vsi izdelki – priloženi materiali, uporabljajo v nadaljnjih projektih naročnika (ZRS Bistra Ptuj). Ob objavi panoramske karte na informacijski/turistični tabli ali v katerikoli tiskani publikaciji je potrebno na karto ali na območje izvenokvirne vsebine umestiti vektorski logotip podjetja Geofoto d.o.o.,
geofoto
v primerni velikosti (odvisno od velikosti publikacije).

Za več informacij se obrnite na:

 

3D panoramski zemljevid Ptuja

3D fotorealistična panoramska karta

 

 

Partnerji:

 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija) – vodilni partner,
 • First Hungarian Responsible Innovation Association (Madžarska)
 • Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. (Slovenija)
 • Nyíregyháza Industrial park Ltd. (Madžarska)
 • Cassovia Life Sciences (Slovaška)
 • City municipality Varaždin (Hrvaška)
 • Municipality of Oradea (Romunija)
 • Varna Free University “Chernorizets Hrabar” (Bolgarija)
 • Regional Development Agency of the Pilsen Region (Češka)
 • Municiplaity of Weiz (Avstrija)
 • Varna Municipality (Bolgarija)
 • City of Valjevo (Srbija)
 • Chamber of Commerce and industry of Serbia (Srbija)


Pridruženi partnerji

 • Mestna občina Ptuj (Slovenija)
 • City of Stříbro (Češka)
 • Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (Madžarska)
 • Ministry of Construction, Transport and Infrastructure (Srbija)

 

Cilji projekta

Cilj projekta CityWalk je pomagati mestom v Podonavski regiji, da bodo zmanjšala emisije in hrup ter postala varnejši prostori za življenje, s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, posebej aktivnih oblik transporta – pešačenje in kolesarjenje. Glavni namen projekta je zato izboljšanje ključnih pogojev za pešačenje:

 • izboljšanje urbane mobilnosti preko učinkovitega kombiniranja različnih načinov transporta ob zmanjšanih emisijah hrupa in prometnih zastojih,
 • povečanje varnosti,
 • prispevanje k zdravju prebivalcev ter
 • dvig zadovoljstva prebivalcev regije.

 

Rezultati: 

 • tečaji in delavnice za deležnike,
 • razvito skupno orodje, ki bo obsegalo smernice, indeks in spletno orodje za pešačenje,
 • izdelanih 8 načrtov za pešačenje,
 • izvedenih 8 pilotnih akcij (tudi v mestu Ptuj kot testnem območju) ter
 • razviti in predstavljeni politični predlogi za trajnostno mobilnost.

 

Spletna stran projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk
Facebook profil: @CityWalk.project (fb.me/CityWalk.project)

 

Project co-funded by the european union funds (ERDF, IPA)

CITY WALK

standard logo image CityWalk 1