Naslov projekta: Vzpostavitev trajnostnega institucionalnega sodelovanja gradov in dvorcev za razvijanje ter trženje skupnih čezmejnih ponudb

Trajanje: september 2018 – februar 2022

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG SLOVENIJA - AVSTRIJA 2014–2020

Partnerji:

  • Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan – vodilni partner
  • Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH – projektni partner
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj - projektni partner
  • Stiftung des Weiland Fürst Philipp Batthyány zur Erhaltung der alten Güssinger Burg - projektni partner

Cilj projekta

Cilj projekta je skupna predstavitev dvorcev in gradov na obeh straneh meje, razvoj skupnih ponudb, skupna promocija in tudi vzpostavitev formalne organizacije. Območje med Avstrijo in Slovenijo zaznamuje eno najvišjih števil obrambnih utrdb v vsej Evropi. Pred 30-imi leti so se dvorci in gradovi vzhodne avstrijske Štajerske in južne Gradiščanske združili v društvo Cesta dvorcev in gradov (Die Schlösserstrasse) z namenom združevanja turistične in kulturne ponudbe posameznih gradov. Za zagotovitev nadaljnjega uspeha in ohranjanja te posebne kulturne dediščine, so potrebne nove strategije in ukrepi ter združevanje dvorcev in gradov neglede na državno mejo. Pomembno je pokazati zgodovinsko skupno pripadnost in delovanje obrambnih zgradb in s tem izpostaviti njihovo evropsko dimenzijo. Projekt Castle Road bo zgodovino in kulturo vključenih gradov in dvorcev raziskal iz znanstvenega in turističnega vidika ter jih aktivno povezal. Za počitnikarje na gradovih, družine z otroki in ljubitelje kulturnega turizma bodo razviti posebni čezmejni doživljajski in turistični produkti, ki bodo predmet skupne nacionalne promocije. Projektni rezultat tako predstavlja čezmejno združenje, ki povezuje gradove in dvorce obeh držav ter omogoča skupno trženje.

Pričakovani rezultati projekta

  • Ustanovitev čezmejnega trajnostnega združenja, v katerega so vključeni dvorci in gradovi na čezmejnem območju Slovenije in Avstrije.
  • Združenje dvorcev in gradov, ki bo nastopalo s skupno blagovno znamko, bo skrbelo za povečano mednarodno prepoznavnost in promocijo.
  • Čezmejni kulturni paketi v kombinaciji z regionalnimi termalnimi hoteli so del promocije, ki poteka v sodelovanju z mednarodnimi mediji in za kulturo specializiranimi turističnimi agencijami. Ta promocija bo poskrbela za dodatno povečanje števila nočitev.
  • Posebna vodenja za otroke in družine bodo prispevala k dodatni privlačnosti regije pri tej ciljni skupini, s tem se bo prav tako povečalo število nočitev, in sicer po zaslugi višje frekvence obiska ter daljšega bivanja v regiji.
  • Mednarodna promocija projekta kot edinstvene kulturne dediščine bo k obisku regije spodbudila tudi vse obsežnejše število gostov, ljubiteljev gradov.

Koristi za lokalno okolje

ZRS Bistra Ptuj bo v okviru svojih projektnih nalog v lokalnem okolju izdelala katalog novih ponudbenih potencialov za Ptujski grad, nastal bo zgodovinski dokumentiran pregled, v katerem bodo predstavljene zgodovinske povezave, ki obstajajo med obrambnimi utrdbami na obmejnem območju med Slovenijo in Avstrijo. Tekom projekta bo nastala zgodovinska revija, ki bo predstavila napete zgodovinske zgodbe iz obmejne regije in tako pritegnila večje število tujih in domačih gostov na Ptujski grad in posledično v mesto Ptuj. Velik poudarek bo na izoblikovanju čezmejne doživljajske ponudbe za družine z otroki.

Več o CESTI GRADOV najdete na spletnih straneh: https://www.schloesserstrasse.com, https://www.castleroad.si, https://www.castleroad.at


Zemljevid

pdfCASTLE ROAD4.47 MB


Cesta gradov - Logo

cesta_gradov_logo.pdf

Cesta gradov - Poti
cesta_gradov_poti.pdf

Cesta gradov - Kulturna ponudba
cesta_gradov_kulturnaponudba.pdf

Cesta gradov-  Zemljevid zakladov (Geotour po Cesti gradov) 
cesta_gradov_zemljevidu zakladov_si.pdf

Cesta gradov- Zgodovinska revija

cesta_gradov_revija zgodovina_naslovnica_si

cesta_gradov_revija zgodovina_vesebina_si

 

Promocijski video 9 pomurskih in štajerskih gradov:

 

interreg si at sl de rgb