Naslov projekta:

Tip projekta: čezmejni

Trajanje projekta: 1.9. 2017-31. 8. 2020

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Avstrija 2014-2020 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Nataša Mršek

 

 


Partnerji:

Die Oststeirische Städtekooperation - vodilni partner (Bad Radkersburg, Fehring, Feldbach, Friedberg, Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg, Weiz)

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Lenart, Ormož, Ptuj)

Razvojni center Murska Sobota (Beltinci, Lendava, Murska Sobota)

PORA Razvojna agencija Gornja Radgona (Gornja Radgona, Ljutomer, Radenci)

 

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta je krepitev mest v mreži čezmejne regije Slovenija-Madžarska-Avstrija kot najpomembnejših nosilcev čezmejnega policentričnega razvoja, ki je usmerjen k rasti. To pomeni, da se zasleduje usklajevanje, nadaljnji razvoj in komunikacija posameznih partnerskih mest, ki so individualno profilirana in so prepoznani svetilniki regije in cele kooperacije. Mesta bodo okrepila skupni razvoj in implementacijo inovativnih, na vsako mesto vezanih sistemov za pridobivanje kupcev in njihove potrošnje, ki je kot strategija za premagovanje trenutnih izzivov, tudi digitalnih sprememb. Mesta policentrično strukturirane regije stremijo s tem na popolnoma nove interakcije med mesti, gospodarstvom in občani. Te interakcije pa vodijo k intenzivnejšemu mreženju med skupinami akterjev znotraj mesta in med mesti. Načrtovana krepitev mest kot tudi mreženja učinkujeta splošno na pozitiven vpliv razvoja regije.


Rezultati:

Večplastni doprinosi k programsko specifičnemu rezultatu (izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije):

  1. Prepoznavnost mest je pogojena z največjo mero udeležbe občanov. Že uvodna konferenca zasleduje cilj, da se predstavi mednarodno relevantna ekspertiza čim več deležnikom vseh mest. Znotraj pilotnih aktivnosti se bo vključevalo občane, tako da se potencialno vsi prebivalci mest lahko udeležijo aktivnosti, pri čemer se poveča prepoznavnost kooperacije.
  2. Instrumenti pridobivanja kupcev in povečanje porabe povečujejo regionalni prihodek in so naravnani za občane. Vloga mest kot inovativnim izvajalcem storitev za podjetja in prebivalce se bo povečalo.
  3. Rezultati projekta bodo preko komunikacije neposredno dostopni vsem prebivalcem. Skupna komunikacijska strategija bo oprta na razpoložljive medije in bo omogočala trajnostno mreženje.