Naslov projekta:  CityWalk 2.0 – Skupaj za energetsko učinkovito urbano mobilnost: Zmanjšanje ogljične intenzivnosti mestnega prometa s podpiranjem prehoda na aktivno urbano mobilnost preko preoblikovanja dizajna ulic in spremembe potovalnega vedenja

Trajanje projekta: Januar 2024 – Junij 2026

Financiranje: Sofinanciran s strani Evropske unije, Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF)

Partnerji: Partnerstvo sestavlja 14 organizacij iz desetih držav Srednje, Južne in Vzhodne Evrope – Slovenija, Madžarska, Romunija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Moldavija, Črna Gora, Srbija, Češka in Hrvaška.

 • Znanstveno-raziskonalno središče Bistra Ptuj (SI) – vodilni partner
 • Első Magyar Felelősségteljes Innováció Egyesület (HU)
 • URBASOFIA S.R.L. (RO)
 • Technische Universitaet Wien (AT)
 • Općina Centar Sarajevo (BA)
 • Primăria municipiului Chișinău (MD)
 • Municipiul Satu Mare (RO)
 • Opština Budva (ME)
 • Grad Sremska Mitrovica (RS)
 • Statutární město Pardubice (CZ)
 • Grad Valjevo (RS)
 • Grad Karlovac (HR)
 • Regionalna energetska-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (HR)
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (HU)

CityWalk 2.0

POVZETEK PROJEKTA

Glavni cilj projekta CityWalk 2.0 je spodbujati energetski prehod v prometnem sektorju z drastičnim zmanjšanjem porabe energije mestnega prometa. Najhitrejši, najučinkovitejši in najcenejši način je prehod z izjemno energijsko-intenzivne (in neučinkovite) mobilnosti, ki temelji na uporabi avtomobilov, na aktivne oblike mobilnosti (hoja, kolesarjenje), mikromobilnost in uporabo javnega prevoza. CityWalk 2.0 se osredotoča na izvajanje preobrazbe na ravni mesta in meščanov. Ključni elementi CityWalk 2.0: (i) preoblikovanje ulic za spodbujanje aktivne mobilnosti in odvračanje uporabe avtomobilov, (ii) spreminjanje potovalnega vedenja državljanov in (iii) krepitev politične volje in zavezanosti (ključni pogoj!) za izvedbo preobrazbe.