Akronim projekta: ENCOURAGE

Naslov projekta: Razvoj usposabljanj za trajnostno ravnanje z odpadki za občine

Projekt ENCOURAGE (2021-1-PL01-KA220-VET-000030417) je sofinanciran s podporo Evropske Komisije, program: Erasmus+, ključni ukrep: KA220-VET – Partnerstva za sodelovanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Vodilni partner: Contentplus, Poljska

 

 


Projektni partnerji:

  • ZRS Bistra Ptuj, Slovenija
  • Institute for Research in Environment, Civil Engineering and Energy, S. Makedonija
  • Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji, Poljska
  • Creative Thinking Development, Grčija
  • Editc Limited, Ciper

Celotna vrednost projekta: 336.380,00 EUR

Vrednost sofinanciranja: 333.820,00 EUR

 

Trajanje projekta: 1. 1. 2022 do 1. 1. 2024

Ravnanje z odpadki je pomembna dimenzija varstva okolja. V skladu z Okvirno direktivo o odpadkih 2008/98/ES morajo biti strategije ravnanja z odpadki usmerjene predvsem v preprečevanje nastajanja odpadkov. Odpadke je potrebno obravnavati kot sekundarno surovino, ponovno uporabiti, reciklirati, predelati ali uporabiti kot vir energije. Kot zadnja možnost je varna odstranitev odpadkov s sežigom ali na odlagališčih.

Namen projekta ENCOURAGE je izobraževanje ciljnih skupin: predstavnikov občinskih oddelkov za odpadke ali okolje, poklicnih šol in odločevalcev za trajnostno ravnanje z odpadki v skladu z nacionalnimi in evropskimi politikami ter dolgoročno prispevanje k razvoju in upravljanju virov odpadkov na lokalni in globalni ravni.

Cilji projekta so osredotočeni na:

  • Razvoj in izvajanje novih in inovativnih strokovnih tečajev za sektor odpadkov v skladu z Okvirno direktivo EU o odpadkih.
  • Izboljšanje ravni kompetenc in veščin na občinski ravni na področju trajnostnega ravnanja z odpadki.
  • Zmanjšanje vrzeli med potrebami po novem znanju, pomanjkanjem izobraževalnih programov in izzivi ciljnih skupin pri trajnostnem ravnanju z odpadki.

Projekt ENCOURAGE ponuja rešitve z natančno opredeljenimi potmi izobraževanja iz področja trajnostnega ravnanja z odpadki za občine. Najpomembneje je spodbujati in izobraževati ciljne skupine, ki se bodo z znanjem in veščinami opolnomočile za spreminjanje dosedanjega pristopa in sprejemanja koncepta trajnostnega ravnanja z odpadki.

#Erasmus #ENCOURAGE #wastemanagement #sustainability #reused #recycled #recovered #circulareconomy

Za več informacij:

EN V Co funded by the EU POS Copy of 1