Naslov projekta  GINEVRA – Upravljanje transformativnih inovacij v srednje evropskih mestih: primer samovozečih vozil

Trajanje projekta: marec 2023 – februar 2026

Financiranje: sofinanciran s strani Evropske unije, Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF)

Partnerji:

Partnerstvo sestavlja 11 organizacij iz sedmih držav Srednje Evrope – Italija, Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Nemčija, Madžarska in Poljska.

 

 • CISE-Centre for Innovation and Economic Development (IT) – vodilni partner
 • Občina Cesena (IT)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (SI)
 • First Hunagarian Responsible Innovation Association (HU)
 • Network for Regional Development Foundation (HU)
 • TU Wien (AT)
 • Občina Varaždin (HR)
 • ALDA+ SRL Benefit Corporation SB (IT)
 • Občina Bialystok (PL)
 • Karlsruhe Institute of Technology (NE)
 • Občina Bad Schoenborn (NE)

 ginevra promocijska slika


POVZETEK PROJEKTA

Tehnološke inovacije spreminjajo mesta in imajo velik potencial za izboljšanje življenja ljudi. Vendar jih je treba uporabljati odgovorno. Projekt GINEVRA pomaga mestom učinkovito upravljati transformativne inovacije, kot so avtonomna vozila. Partnerji skupaj razvijamo smernice za upravljanje in nova orodja za vključevanje državljanov ter jih preizkušamo v posebnih pilotnih ukrepih. Oblikujemo tudi nadnacionalno strategijo za odgovorno upravljanje uvajanja transformativnih inovacij.