logo GREENCAP 1

Naslov projekta: Capitalisation of the green energy projects in the MED area (Kapitalizacija projektov na temo zelene energije na območju Mediterana)

Trajanje projekta: november 2016 –  oktober 2019

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja Interreg V – B, Mediteran 2014 – 2020

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Danilo Čeh

 

Partnerji:

 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj – vodilni partner
 • ENVIRONMENT PARK SPA (Italija)
 • AXELERA (Francija)
 • URBAN ECOLOGY AGENCY OF BARCELONA (Španija)
 • Zenica Economic Development Agency (Bosna in Hercegovina)
 • PATRAS SCIENCE PARK S.A. (Grčija)

 

Pridruženi partnerji:

 • Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
 • Energy, Environment and Technology Centre (Španija)
 • Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (Italija)
 • Centre for Renewable Energy Sources and Saving – CRES (Grčija)
 • City of Zenica (Bosna in Hercegovina)

 

Cilji:

Splošni cilj projekta je ovrednotiti in čim bolje izkoristiti strokovne in znanstvene integrirane rezultate modularnih projektov na področju obnovljivih virov energije na območju Mediterana. Projekt bo omogočil večjo dostopnost rezultatov modularnih projektov vsem zainteresiranim deležnikom. Vzpostavili bomo skupnost obnovljivih virov energije, ki jo bodo sestavljali partnerji vseh projektov na to temo v katero se bodo lahko vključile vse zainteresirane regije na območju Mediterana. Skupnost bo omogočila povečanje že obstoječih omrežij, ki obravnavajo tematiko. V “razširjeno” skupnost bodo vključeni tudi prejšnje projekte programa Mediteran in drugih programov EU, povezani z obnovljivimi viri energije. Integrirani rezultati bodo predstavljeni na številnih tematskih dogodkih, ki vključujejo različne ciljne skupine, kot so lokalne oblasti, raziskovalni centri, podjetja, strokovnjaki, širša javnost. Projektni partnerji bomo organizirali svoje dogodke, sodelovali pa bomo tudi na ostalih dogodkih na temo obnovljivih virov energije. Z uporabo obstoječih orodij in platform bomo izpeljali številne aktivnosti mreženja. Projektni rezultati bodo diseminirani tudi s pomočjo posterjev in strokovnih referatov, ki bodo predstavljeni na večjih mednarodnih tematskih sejmih. Cilj projekta je čim širša diseminacija in hkrati uporaba rezultatov med ciljnimi skupinami.

 

Rezultati:

 • Razvoj skupnosti in ustvarjanje sinergij in povezav med projekti, ki so združeni v MED skupnosti obnovljivih virov energije.
 • Širjenje integriranih rezultatov modularnih projektov na celotno MED območje, še posebej na podeželje in otoke.
 • Organizacija in sodelovanje na regionalnih, nacionalnih in mednarodnih tematskih dogodkih na temo obnovljivih virov energije.
 • Kapitalizacija rezultatov modularnih projektov na celotno MED območje, še posebej na podeželje in otoke.
 • Širitev tematskih mrež in morebitno ustvarjanje novih mrež na MED območju in širše.

Več o projektu lahko preberete v projektni brošuri.

 

Spremljajte nas na naslednjih povezavah:

Spletna stran projekta
https://renewable-energies.interreg-med.eu/

Twitter (Interreg MED RE)
https://twitter.com/InterregMedRE

Linkedin Group (Interreg MED Renewable Energy)
https://www.linkedin.com/groups/8592908

Facebook Page (Interreg MED Renewable Energy)
https://www.facebook.com/InterregMedRE/