Naslov projektaHEALPS ''Healing Alps''- naravni zdravstveni turizem, kot strateška inovacija za razvoj alpskih regij

Tip projekta: transnacionalni

Trajanje projekta: 1.10.2019 – 30.6.2022

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru programa Interreg Alpe in je sofinanciran s strani Evropskega regionalnega razvojnega sklada (skupni proračun 2.325.952,65 €, ERRD sklad: 1.844.459,75 €).

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Danilo Čeh

healps foto 


Partnerji:

 • Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (Avstrija)
 • ALPARC – le Reseau Alpin des Espaces Proteges (Francija)
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italija)
 • Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH (Avstrija)
 • Razvojni center Murska Sobota (Slovenija)
 • Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola (Italija)
 • MOXOFF SPA (Italija)
 • Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen e.V. (Nemčija)
 • Association La Route des Villes d'Eaux du Massif central (Francija)
 • Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija)
 • Fachhochschule Graubünden (Švica)

 

Cilji projekta:

Splošni cilj projekta je izboljšati pogoje za uporabo alpskih naravnih zdravstvenih virov z razvojem izdelkov zdravstvenega turizma in storitvenih verig. Izkušnje, pridobljene iz obstoječih inovativnih, vendar razdrobljenih, primerov bodo prenesene na nadnacionalno raven. Pristop k zdravstvenemu turizmu, ki bo podkrepljen s kombinacijo najnovejših rezultatov raziskav in digitalnimi rešitvami, bo preizkušen v več pilotnih regijah po celotnem alpskem svetu in izkušnje nato prevedene v ustrezna orodja. Z vključitvijo zainteresiranih deležnikov v vijačno skupino se spodbuja medsebojna izmenjava izkušenj med turizmom, zdravstvom in drugimi ustreznimi sektorji, spodbuja pa se tudi sodelovanje na nadnacionalni ravni. Izmenjano znanje, na različnih nivojih, spodbuja okvirne pogoje za ustvarjanje vrednosti alpskih naravnih danosti.


Rezultati:

Turizem je pomembna gonilna sila gospodarskega razvoja in pomemben sektor za ustvarjanje delovnih mest v alpski regiji. Kljub temu se ta sektor trenutno srečuje z izzivi, kot so podnebne spremembe in je večinoma osredotočen na ključne destinacije. Trenutni trendi, kot so izkušnje iz narave in povečana zdravstvena zavest, imajo zato lahko velike priložnosti za razvoj inovativnih verig vrednosti turizma tudi v obrobnih regijah.Za uporabo tega potenciala bo HEALPS2 regionalnim razvijalcem, podjetjem in oblikovalcem politike omogočil dostop do znanja o inovacijah v zdravstvenem turizmu in do konkretnih implementacijskih orodij za izvajanje zdravstvenega turizma. Razvita bodo priporočila za različne ravni politik ter smernice in orodja za razvoj verige izdelkov in storitev za širjenje znanja o zdravstvenem turizmu, ki temelji na naravi. Razvita bodo tudi praktična orodja. Na ta način se bo podprlo spodbujanje inovacij, usmerjenih v MSP in destinacije. Projekt tako prispeva k umeščanju alpskega prostora kot globalno privlačnega na področju zdravja.V okviru projektnih rezultatov bomo razvili orodje za zdravstveni management, inovacijski model alpskega zdravstvenega turizma, orodje za izobraževanja in akcijski načrt za alpski zdravstveni turizem.

HEALPS outputs 

 

Več:
pdfRollup_HEALPS2_VD3.35 MB

 

Logo HEALPS2