Naslov projekta: ISTER, Povezovanje historičnih rimskih poti v Podonavski regiji - ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes

Trajanje projekta: JULIJ 2020 –  DECEMBER 2022

Financiranje: Projekt ISTER je sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF), iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) in iz Instrumenta za evropsko sosedstvo (ENI). 

Partnerji:

V projektu sodeluje 15 partnerjev in 10 pridruženih partnerjev iz Slovenije, Romunije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Avstrije, Nemčije in Srbije. Iz Slovenije zraven ZRS BISTRE PTUJ sodeluje še Mestni muzej Ljubljana in Geodetski inštitut Slovenije.Opis projekta:

ISTER je del mednarodnega programa PODONAVJE, ki zajema območje Donave in prvotno naslavlja izziv diskontinuitete rimske dediščine. Projekt se loteva ozemeljskih dimenzij rimskega omrežja poti, kot povezovalnega nadnacionalnega elementa, ki prehaja državne meje v Podonavju in v velikem obsegu omogoča izmenjavo in skupni razvoj. Glavni cilj projekta ISTER je torej ponovno odkrivanje in revitalizacija antičnega omrežja rimskih cest v Podonavju kot gonilno silo v promociji ozemeljskega razvoja, ki temelji na trajnostni uporabi kulturne in naravne dediščine.

Projekt ISTER vključuje proučevanje, dokumentiranje ter končno vzpostavitev atlasa in turistično promocijo mreže rimskih cest v obdonavskih provincah nekdanjega rimskega imperija. 

Za izboljšanje lokalne privlačnosti se ISTER opira na tri ključne dobrine:

  1. Sprejetje več nivojske upravljalne verige, ki je osredotočena na krepitev okvirja znanja in institucionalnih kapacitet vseh akterjev v Podonavju preko izboljšanja kapacitet in s kartiranje, skupnega znanja;
  2. Uporaba naprednih orodij in tehnologij za izboljšanje nefizične dostopnosti, vidljivosti in vrednotenja rimskega omrežja poti in naselbin, polaganje temeljev za tematsko kulturno pot z narativno funkcijo, ki bo temeljila na rimski dediščini, oživljanje antičnih dobrin in promocija neobnovljive in krhke, a vendar neraziskane in neizkoriščene, rimske dediščine;
  3. Preusmeritev iz starih politik pristopov (zaščita preko izolacije) k novim, integracijske metode za izboljšanje okvirja politike in regulacije v donavskih regijah.  

Ime projekta, Ister, je rimsko ime za reko Donavo. Ter hkrati akronim za ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani projekta:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ister

V projektu ISTER nastaja Atlas rimskih kulturnih spomenikov vseh vključenih držav in je dostopen na tej povezavi:
I S T E R (gis.si)

V projektu ISTER je nastal Katalog rimskih poti in naselbin v Podonavju in ga najdete tukaj:
pdfKatalog ISTER25.41 MB


Oktobrsko ISTER GLASILO: Interreg Danube (interreg-danube.eu)

Spomladansko 2022 ISTER GLASILO: 76bc1d2107bd9a44fdf07cc4f919407d0bade72e.pdf (interreg-danube.eu)

4. glasilo - 14-03-2022 - Interreg Danube (interreg-danube.eu)

5. glasilo:  https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/7925

pdfZaključna publikacija projekta ISTER 697.91 KB

Naročite se na glasilo in spremljajte novosti: link

 

Zaključna konferenca ISTER – torek, 13. december 2022, ob 10:00 uri, spletna konferenca

 

ister1