Projekt: Izboljšanje gnojevke z uporabo biooglja za zmanjšanje njenega okoljskega vpliva

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«.

Vodilni partner: ZRS Bistra Ptuj
Partnerji: KGZS Kmetijski gozdarski zavod Ptuj, Šolski center Ptuj, Poslovna enota biotehniška šola, Studio okolje d.o.o., KMG Vogrinec Ivan, KMG Roblek Slavko, KMG Zelenik Tone, KMG Markun Marjan

Trajanje operacije: 18. 10. 2019 do 18. 10. 2020

Okvirna vrednost operacije: 50.514 EUR
Okvirna vrednost sofinanciranja: 44.900 EUR

Pilotni projekt Izboljšanje gnojevke z uporabo biooglja za zmanjšanje njenega okoljskega vpliva, se izvaja v okviru ukrepa M16 : Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Cilj projekta:

  • združiti pozitivne lastnosti biooglja in lastnosti gnojevke in jih uporabiti za pripravo izboljšane gnojevke z bistveno zmanjšanim okoljskim odtisom oz. vplivom,
  • na 4 kmetijskih gospodarstvih predstaviti pripravo izboljšane gnojevke z uporabo biooglja in gnojevke iz posameznega kmetijskega gospodarstva
  • predstaviti razmerja biooglja in gnojevke, ki bodo omogočale znižanje smradu in vezavo hranil iz gnojevke
  • razširjanje rezultatov na druga kmetijska gospodarstva, kmetijske svetovalce in dijake, ki se izobražujejo na področju kmetijstva

 

Pričakovana sprememba:

S projektom želimo v sodelovanju s kmetijami vključenimi v projekt posredovati znanja in novo pridobljene izkušnje glede priprave in uporabe izboljšane gnojevke z bioogljem. Projekt bo prispeval k razširjanju znanja o trajnem skladiščenju ogljika, ter možnem zvišanju humusa v tleh s pravilno uporabo in dodajanjem biooglja tlom.


Končno poročilo projekta: pdfPDF zaključno poročilo 2.01 MB

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm.  

Povezava na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si

 

gnojevka logo