Naslov projekta: Mreža "živih" gradov kot oblika trajnostnega turizma za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine

Trajanje: oktober 2018 – september 2021

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG SLOVENIJA - HRVAŠKA 2014–2020

Partnerji:

 • Međimursko veleučilište v Čakovcu – vodilni projektni partner
 • Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan - projektni partner
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj - projektni partner
 • Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. - projektni partner
 • Gradski muzej Varaždin - projektni partner
 • Muzej Međimurje Čakovec - projektni partner
 • Muzeji Hrvatskog Zagorja - projektni partner
 • Proteus d.o.o. - projektni partner

Cilji projekta

V središču projekta je ohranjanje in valorizacija dvorcev in gradov skozi razvoj skupne čezmejne turistične ponudbe ter integracijo inovativnih aktivnosti ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine. V mrežo "Living Castles" so vključeni sledeči kulturno zaščiteni gradovi ali dvorci: Ptujski grad, Celjski grad, Dvorec Rakičan, Dvorec Stari grad - Varaždin, Stari grad Čakovec, Dvor Veliki Tabor in Dvorec Gornja Stubica. Glavni cilj projekta je povečati privlačnost in ekonomiko teh gradov oz. dvorcev. Vodilo projekta je osnovanje skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo da se le-ti doma in v tujini predstavljajo kot skupen turistični produkt po vzoru gradov južne Češke in bavarskih gradov. Objekti bodo opremljeni s skupnimi označevalnimi tablami, izvajala se bo skupna promocija ter skupni tematski dogodki, ki bodo popestrili stalno ponudbo. Projekt bo veliko pozornost namenjal iskanju rešitev, kako s sodobno IKT opremo, obogatiti ponudbo in obiskovalcem nuditi boljšo doživljajsko izkušnjo. S projektom bo nastala mreža "živih" gradov kot oblika trajnostnega turizma za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine.

Pričakovani rezultati projekta

 • Ključni rezultat projekta predstavlja inovativen in celostno zasnovan čezmejni integralni turistični produkt, ki temelji na kulturni dediščini čezmejnega območja.
 • Velika pozornost bo posvečena promociji mreže živih gradov. V ta namen bo nastala blagovna znamka »Living Castles«, ki bo promovirala vseh sedem gradov. Prav tako se bodo organizirale promocijske ture za novinarje, posnet bo promocijski spot in ponudba bo predstavljena na sejmih.
 • Nastala bo zbirka zgodb, izročil in legend o življenju na gradovih in o zgodovinskih osebnostih. Zbrane zgodbe bodo obiskovalcem predstavljene na različne in inovativne načine.
 • Nastale bodo hologramske projekcije, ki omogočajo realistične 3D projekcije manjkajočih artefaktov ali zanimivih zgodovinskih dogodkov na gradu in bodo popestrile ter dopolnile turistično ponudbo.
 • Razvila se bo skupna čezmejna doživljajska ponudba za otroke, s katero se bo spodbudilo družine, da obiščejo čim več gradov na obeh straneh meje. V namene promocije za najmlajše bo razvita skupna maskota mreže živih gradov, prav tako bo izdelana otroška sestavljanka. Dolgoročni cilj te aktivnosti je, da na predstavljen način prispeva k doseganju programskega cilja povečanja števila obiska kulturne dediščine v čezmejnem prostoru ter tudi povečanju števila nočitev.
 • Izobrazili se bodo vodiči za vodenja po vključenih gradovih in dvorcih.
 • Izdan bo ilustriran zemljevid čezmejnega prostora med Slovenijo in Hrvaško, na katerem bodo zarisane cestne povezave vseh 7 gradov. Zemljevid bo spodbudil obiskovalca določenega gradu, da obišče še druge gradove iz mreže »Living Castles«.
 • Nastala bo brošura o projektnih rezultatih, ki bo služila kot predstavitev dobrih praks za širšo ciljno skupino in prenos znanja ter rezultatov na širšo območje.
 • Vsi partnerji bodo ob koncu projekta podpisali memorandum o sodelovanju, v katerem se bodo člani zavezali k sodelovanju tudi po končanju projekta.

Koristi za lokalno okolje

ZRS Bistra Ptuj bo v okviru svojih projektnih nalog v lokalnem okolju pripravila zbirko zgodb, izročil in legend s Ptujskega gradu, nastala bo hologramska projekcija zanimivih zgodb, ki bo pritegnila večje število obiskovalcev na gradu in posledično v mesto Ptuj. Izvedle se bodo številne delavnice, in sicer delavnice za razvijanje družinam prijazne ponudbe, delavnice, kjer se bo oblikoval turistični produkt temelječ na kulturni dediščini gradov in dvorcev ter bo obogaten z atraktivnimi IKT rešitvami. Ptujski grad bo tako pritegnil večje število najmlajših obiskovalcev in njihovih družin.

 

ČEZMEJNI TURISTIČNI PRODUKT PROJEKTA:

DOŽIVITE ČEZMEJNE GRAJSKE SKRIVNOSTI
Vabimo vas, da se odpravite na edinstveno popotovanje po 7 gradovih v Sloveniji in Hrvaški. Vsak grad za svojimi zidovi skriva zgodbe svoje preteklosti, ki čakajo na vas, da jih odkrijete. Za družine z otroki imamo poseben izziv: obiščite vseh sedem gradov in v vsakem gradu vzemite en kos sestavljanke. Ko boste zbrali vse dele sestavljanke, boste prejeli brezplačno plišasto igračo v spomin na grajske pustolovščine. ???? O zanimivih legendah in zgodbah vključenih gradov in dvorcev pa boste lahko prebirali v Knjigi pripovedk o gradovih.

Prelistajte zanimivo čezmejno doživljajsko ponudbo, namenjeno različnim ciljnim skupinam:
pdfČezmejni turistični produkt_SLO3.24 MB

pdfPrekogranični turistički proizvod_HR3.24 MB

 

interreg si hr sl hr rgb