SPOT logoti 2024

 

Naslov projekta: SPOT svetovanje in podjetniško mentoriranje Podravje 2023 - 2025 

Akronim projekta: SPOT svetovanje in podjetniško mentoriranje Podravje

Trajanje projekta: 1.11.2023-31.12.2025

Skupna vrednost projekta: 908.635,00 EUR

Viri financiranja: Evropski sklad za regionalni razvoj, Republika Slovenija

 

Projektno partnerstvo:

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (RRA Podravje Maribor), vodilni partner

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj), partner

Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Maribor (OOZS Maribor), partner

Štajerska Gospodarska Zbornica (ŠGZ), partner

Razvojno Informacijski Center Slovenska Bistrica (RIC Slovenska Bistrica), partner

 

Storitve:

  • Informiranje o podjetniških vsebinah ter promocija podjetništva
  • Priprava strokovnih člankov o aktualnih podjetniških vsebinah
  • Organiziranje promocijskih dogodkov
  • Osnovno podjetniško svetovanje
  • Podjetniško mentoriranje
  • Organizacija dogodkov podjetniškega usposabljanja
  • Ekspertno svetovanje