Akronim projekta: TalentMagnet

Naslov projekta: Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region / Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti mest za preprečevanje odhoda mladih iz domačih okolij v podonavski regiji

Program: Interreg Danube

Trajanje: 07/2020­ - 12/2022

Partnerske države: Slovenija, Madžarska, Romunija, Slovaška, Hrvaška, Nemčija, Češka, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Bolgarija, Ukrajina

TalentMagnet naslavlja pomembnejše družbene (demografske in tg dela) izzive povzročene z odhajanjem visoko izobraženih mladih iz majhnih in srednje velikih mest v podonavski regiji (beg možganov). Omenjene izzive bomo naslovili z izboljšanjem medinstitucionalnega sodelovanja, usmerjenimi strateškimi instrumenti in praktičnimi orodji za privabljanje mladih, prilagojenimi potrebam malih občin. Podonavje beleži največjo izselitveno stopnjo mladih, kar vodi k pomanjkanju visoko izobražene delovne sile v regiji.

Omejene zmožnosti in pomanjkanje izkušenj javnih institucij ter pomanjkanje strokovnih deležnikov v regiji preprečujejo uspešno soočanje s problemom.

Cilj projekta TalentMagnet je vzpostavitev modela / orodja / načrta za privabljanje mladih talentov z učinkovitim mednarodnim sodelovanjem v podonavski regiji.

V partnerstvu sodelujejo deležniki iz izobraževalnega sektorja, podjetništva, politike in civilne družbe. Oblikovali bomo 13 strategij, razvili orodje, izboljšali institucionalne zmožnosti, izvedli 13 pilotnih aktivnosti, razvili strateške predloge in vzpostavili model medsektorskega sodelovanja.

Projekt je sofinanciran s sredstvi ERDF.

Project facebook: https://www.facebook.com/TalentMagnetProject/

Project website link: https://www.interreg-danube.eu/talentmagnet

TalentMagnet ZRSBistra LETAK

 

ister1

talentmagnet2