Trajanje projekta: 1. januar 2024 - 30. september 2026 (33 mesecev)

Program: Program Interreg Euro-MED

Vodilni partner: Regionalno združenje italijanskih mest v Laciju - ANCI Lazio (Italija)

Partnerske države: Italija, Portugalska, Španija, Slovenija, Ciper, Malta in Bosna in Hercegovina

Skupni proračun: 2 836 118 EUR - Sredstva Interreg: 2 268 894,40 EUR

 


Projekt, ki je bil odobren v okviru programa Interreg Euro-MED in v okviru poslanstva Spodbujanje zelenih življenjskih območij, obravnava dva glavna izziva:

  1. Potreba po povečanju zelenih mestnih površin za ublažitev učinka trenutnih podnebnih sprememb;
  2. Optimizacija uporabe vode za namakanje.

Sredozemska območja se soočajo s hudo sušo in pomanjkanjem vode, ki postajata veliki težavi in konkretni družbeni izzivi. Naša življenjska območja so zelo ranljiva za posledice podnebnih sprememb, saj se soočajo z vse več ekstremnimi dogodki. Obenem odločevalci načrtujejo naložbe v ozelenitev mest brez dolgoročne strategije o razpoložljivosti virov, vplivu in povezanih priložnostih, medtem ko prehod na bolj zeleno okolje zahteva celostno vizijo, usklajeno znanje in opolnomočenje zainteresiranih strani.

Zlasti primanjkuje znanja o uporabi obstoječih rešitev, ki temeljijo na naravi, da bi podprli racionalno rabo vode ob preoblikovanju naših mest v bolj zelena mesta.

URWAN obravnava kritično povezavo med obnovo mest in viri ter izkorišča vlogo na naravi temelječih rešitev pri vključevanju upravljanja voda in prilagajanja podnebnim spremembam.

V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 7 držav Mediterana, ki bodo skupaj izvajali dejavnosti, ki vplivajo na proces odločanja, da bi povečali učinke javnih sredstev.

Partnerstvo izkorišča inovativne participativne pristope in obstoječe naravovarstvene rešitve, hkrati pa dokazuje, kako pomembno je, da te rešitve postanejo večnamenske.

Katalog URWAN za končne uporabnike usklajuje znanje o nacionalnih standardih za storitve z uporabo ustvarjalnega sloga, ki lahko doseže vse lokalne akterje in podpira sooblikovanje ustreznih nacionalnih standardov za spopadanje z izzivi.

Poleg tega URWAN v okviru pilotnih aktivnosti tri javne stavbe pretvarja v "proizvajalce vode" in z izvajanjem nadnacionalnih eksperimentalnih posegov spodbuja zelene mestne površine kot transformativni potencial, ki temelji na kraju samem. Projekt vključuje nosilce odločanja in zainteresirane strani v šestih mestih, ki sooblikujejo večnamenske NBS po scenariju podnebnih sprememb in pripravljajo načrte za prilagajanje.

S pomočjo strategije krepitve in paketa omogočitvenih sredstev za rešitve, ki temeljijo na naravi, partnerji prikazujejo in prenašajo skupne rešitve ter vključujejo NBS v splošno rabo.

Avantgardna zamisel je spodbuditi nosilce odločanja, da ovrednotijo NBS kot vire za ustvarjanje urbane trajnosti, lepote in socialne vključenosti, tj. "potrebe za funkcionalnostjo", kot je navedeno v pobudi New European Bauhaus

 

Spletna stran projekta: https://urwan.interreg-euro-med.eu

Spremljajte nas na družbenih omrežjih: Facebook: https://www.facebook.com/urwanproject/

Ta projekt podpira program Interreg Euro-MED s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj

urwan1