Pilotni projekt Vzpostavitev trajnostno rodovitne zemlje z uporabo domačega vermikomposta, se izvaja v okviru ukrepa M16 : Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Vodilni partner: ZRS Bistra Ptuj

 

 

 

Projektni partnerji:

 • KGZS Kmetijski gozdarski zavod Ptuj
 • IKEMA Inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko d.o.o.,
 • KMG Manfred Jakop
 • KMG Zvonko Pukšič
 • KMG Primož Kelenc

Celotna vrednost projekta: 44.991,76 EUR

Vrednost sofinanciranja: 44.991,76 EUR, Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Trajanje projekta: 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022

Cilj projekta:

Cilj projekta je proizvodnja kakovostnega vermikomposta na kmetiji in uporaba vermikomposta v pilotnem rastnem poskusu s katerim želimo prikazati pozitivne učinke uporabe vermikomposta na posevke in na tla.

Pričakovana sprememba:

 1. Izvedba procesa vermikompostiranja na kmetiji iz organskih odpadkov kmetije.
  Kvaliteten vermikompost, ki bo nastajal na kmetijah cca eno leto in pol. Kakovost vermikomposta bo dokazana z kemijskimi in biološkimi analizami. Pri čemer želimo večji poudarek dati biološkim analizam in dokazati živost komposta, ki ima ključen pomen pri vzpostavitvi trajnostno rodovitne zemlje in s tem povečanje deleža organske snovi v tleh. Proizveden vermikompost na kmetiji se bo v drugi fazi uporabil za izvedbo poljskih poskusov, vsaka kmetija partnerica bo v poskusu uporabila lasten proizveden vermikompost. Korist od tega bo imela kmetija, ki se bo podrobno seznanila s procesom vermikompostiranja, ki bo ves čas nadzorovan in kontroliran z analizami. Za vermikompostiranje bo uporabljena lastna odpadna biomasa kmetije in s tem bodo na kmetiji skrbeli za zaključen krog biomase na kmetiji.

 2. Uporaba vermikomposta na treh poljskih poskusih.
  Rezultati poskusa dodajanja različnih količin vermikomposta izbrani zelenjadnici – vpliv na prirast zelenjadnice in na vrednosti hranil ter biološke aktivnosti v zemlji (dokazano s kemijskimi in biološkimi analizami). Korist bodo imeli kmetje, kmetijski svetovalci, strokovnjaki iz področja kmetijstva

 3. Zaključno poročilo s predstavljenimi rezultati, ekonomskim ovrednotenjem in smernicami pridelave in uporabe vermikomposta na kmetijah.
  Korist bodo imeli kmetje, kmetijski svetovalci, strokovnjaki iz področja kmetijstva ter vrtičkarji, med katerimi postaja vermikompostiranje vedno bolj priljubljeno.

  S pilotnim projektom bomo pridobili rezultate iz dejanskih poskusov uporabe domačega vermikomposta na kmetijskem področju iz naše regije, s tem bomo pridobili podatke, kako se uporaba vermikomposta odnese v naših tleh.


pdfZaključno poročilo projekta Vermikompost7.2 MB  


Povezavi:

 

 

gnojevka logo