IZJAVA ZA JAVNOST

STROKOVNO POSVETOVANJE 2018

»Nacionalni program varstva okolja in njegov dialog z lokalnimi skupnostmi«

5. – 6. 4. 2018, Moravske Toplice (Hotel Ajda)

Uveljavljanje okoljskih ciljev na lokalni ravni postaja pomembna komponenta razvoja države. Ambicije občin na področju okoljske dimenzije trajnostnega razvoja ne posegajo le na področje kakovosti zraka, voda in odpadkov, temveč širše. Spopadanje s podnebnimi spremembami, uvajanje načel zelenega gospodarstva, ohranjanje ekosistemov in zagotavljanje zdravja in blaginje prebivalcev so teme, ki so vse bolj aktualne, tako v globalnem kot lokalnem okolju.

Nacionalni program varstva okolja (do 2030), poleg dolgoročnih usmeritev varstva kakovosti sestavin okolja in racionalne rabe virov, daje velik poudarek krepitvi dialoga in sodelovanju med ključnimi akterji varstva okolja: upravni organi državne in lokalne uprave, NVO in institucijami znanja. Za doseganje ciljev varstva okolja bo potrebno reorganizirati usmerjanje lokalnega in regionalnega razvoja glede okoljskih in drugih relevantnih dejavnosti z enega mesta na državni ravni.

Ker okolje ne pozna meja, je hkrati nujno, da se občine povezujejo s sosednjimi in skupaj oblikujejo medobčinske oz. regionalne razvojne politike, ker to prinaša kakovostnejše rešitve in tudi finančne prihranke.

Z letošnjim 21. strokovnim posvetom se je tako zaključila dvodnevna strokovna razprava o nacionalnem programu varstvu okolja in razumevanju aktualnih okoljskih izzivov na področju ravnanja z viri, kakovosti zraka in vplivih kmetijstva, ki so pomembni za odločanje v lokalnih skupnostih in, ki jih morajo v svojih razvojnih programih in dnevni politiki imeti pred očmi odločevalci.

Posvet je potekal v organizaciji Zveze ekoloških gibanj Slovenije, Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (Univerza v Mariboru), Fakultete za strojništvo (Univerza v Mariboru) in soorganizaciji Slovenskih državnih gozdov. V okviru posveta je bilo predstavljenih 32 aktualnih okoljskih tem in dve tematski okrogli mizi:

  • NIMBY in NIMET efekt-krizno komuniciranje na področju varstva okolja
  • Dobre in slabe strani Zakona o dimnikarskih storitvah

Udeležence posveta so uvodno pozdravili Rajko Fajt, državni svetnik, Tadej Slapnik, državni sekretar Vlade RS, mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje in mag. Tanja Strniša, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Posveta se je udeležilo 170 slušateljev, prejeli so e-zbornik strokovnih prispevkov, ki je dostopen tudi v večjih knjižnicah.

Več informacij o programu in zaključkih posveta: www.gospodarnoinodgovorno.si

 

Dodatne informacije:
Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, predsednik
Kontakt: 064 253 580,

pdfProgram1 MB

pdfZaključki550.04 KB

Fotogalerija

 

Organizatorji:

image002 image003 UM fakulteta za kmetijstvo image009

So-organizator:

SiDG 1

spot

Generalni pokrovitelj:

ELES

Pokrovitelji:

KOSTAK ALP LAB IKEMAd.o saubermacher