ZRS Bistra Ptuj je projektni partner pri projektu čezmejnem projektu z akronimom E-CONOMY.

image001Otvoritvena konferenca projekta, Zalaegerszeg, 21.2.2018.


O projektu

Raven sodelovanja med zbornicami, ter institucijami in organizacijami, ki delujejo na področju regionalnega gospodarskega in teritorialnega razvoja v slovensko-madžarskem obmejnem območju ni zadovoljiva. Posledica tega je minimalno sodelovanje na področju komercialnih dejavnosti ter na področju industrijskih in kmetijskih dejavnosti delujočih gospodarskih udeležencev. V gospodarstvu obeh držav bi bilo potrebno izkoristiti priložnosti za širitev obstoječih odnosov, zlasti med MSP. Glede naših izkušenj si priložnosti za sodelovanje obe državi iščeta v drugih smereh. Vendar je veliko podobnosti v gospodarstvu obeh držav, udeleženci se običajno soočajo z enakimi ovirami, težavami. Odprava le-teh je naloga institucij in ga je možno doseči le z višjo stopnjo institucionalnega sodelovanja na obmejnem območju.

Naš cilj je povezati izkušnje, znanja in obstoječe dobre prakse teh organizacij ter jih integrirati v usklajen sistem, ki je podprt s strokovno mentorskim programom. Tako povečamo gospodarsko sodelovanje in izkoriščanje prednosti sosedskih odnosov. Realizacija bo prinesla prebojne rezultate, ki bodo našo regijo kmalu spremenile v evropsko središče gospodarskega preporoda.

V okviru projekta bomo obnovili, razširili obstoječi sistem institucionalnega odnosa, ki trenutno deluje v obmejni regiji na področju regionalnega gospodarskega razvoja, ocenili njegove zmogljivosti ter skušali bomo opredeliti potrebe gospodarskih udeležencev v regiji. Ker so oni gradniki gospodarskega razvoja, za izpolnitev teh funkcij potrebujejo informacije ter podporo iz ozadja, ki ga v obmejni regiji z vzpostavitvijo skupne inovativne, madžarsko-slovenske regionalno informacijske in teritorialno razvojne platforme nudimo, ter za katero zagotovimo tudi potrebno usposabljanje. Trajnost sodelovanja bomo zagotovili z vzpostavitvijo mreže info točk in centrov znanja. S samim projektom bodo sodelujoči partnerji sodelovali pri oblikovanju in vzpostavitvi razvojne platforme, s pomočjo katere bomo krepili gospodarske odnose med različnimi institucijami in gospodarskimi subjekti na obeh straneh meje. Platforma tako odpira nove inovativne razvojne poti in ponuja nove priložnosti za krepitev gospodarskih odnosov med partnerji iz obeh držav.


Pomembno je vzpostaviti sodelovanje podpornih institucij

image002 1Delavnica slovenskih podpornih organizacij, Maribor, 29.3.2018.

V prvi polovici leta smo pričeli z aktivnostmi, kjer želimo, da se pričnemo na obeh straneh meje bolje povezovati in izkoriščati priložnosti, ki nam jih ponuja obmejno povezovanje. Tako smo sodelovali tudi na delavnici 29.marca v Mariboru na sedežu SPOT točke, na katero so bile povabljene različne institucije, ki nudijo podporo gospodarstvu v Pomurju in Podravju.


Analiza obstoječih informacij za gospodarstvo in možnosti za sodelovanje

Pregledali smo obstoječe in že delujoče podatkovne zbirke ter spletne strani, ki jih nudijo posamezne organizacije v Podravju in Pomurju in so namenjene vzpostavljanju gospodarskih stikov, partnerskih odnosov ali nudijo specifično znanje za razvoj podjetništva in gospodarstva. Na delavnici smo naredili povzetek dostopnih podatkov in podatkovnih zbirk preko državnih inštitucij, ki jih podporne inštitucije v obeh regijah uporabljamo pri svojem delu s podjetniki in podjetji.

V času od 24.-25. maja 2018 smo sodelovali na dvodnevni delavnici pri usklajevanju postavljanja spletne platforma, ki bo predstavljala pomembno vlogo pri izboljšanju sodelovanja gospodarstva in vzpostavljanju mreže skupnega sodelovanja na obeh straneh meje.

image003 1Usklajevalni seminar, Zalaegerszeg, 24.5.2018.

V okviru simpozija z naslovom Razvoj sodelovanja, ki je potekal pri vodilnem partnerju 6. junija 2018 smo skupaj z institucijami, ki so pokazale interes po vključevanju v projekt in nam podpisale memorandum o sodelovanju, bili prisotni ob pomembni vlogi razvoja in spodbujanja sodelovanja obeh držav.

image004 1Podpisovanje sporazuma o sodelovanju, Zalaegerszeg, 6.6.2018.

Želimo si, da okolje spozna in vidi priložnost skupnega sodelovanja, saj so to delno pokazale ankete, ki smo jih posredovali tako institucijam in organizacijam v regiji, zato smo z dodatnimi promocijskimi aktivnostmi pričeli z informiranjem javnosti.

 

image005  image006 1