Naslov projekta: E-CONOMY

Tip projekta: čezmejni Slovenija-Madžarska

Trajanje projekta: 1.1.2018-30.6.2019

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Madžarska 2014-2020 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Dr. Lidija Tušek

 

Partnerji:

  • Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - ZMKIK (vodilni partner)
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
  • Pomurska gospodarska zbornica
  • Pannon Novum Nyugat-dunántúl i Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 

 

Cilji projekta:

Trenutno sodelovanje institucij v slovensko-madžarski obmejni regiji ni zadovoljivo za krepitev gospodarske rasti. Na obeh straneh meje se pojavljajo podobne gospodarske anomalije: dolgotrajna brezposelnost, staranje prebivalstva, nerešljivost zaposlovanja oseb, ki so predčasno zapustili šolanje in manj kvalificiranih oseb, pomanjkanje usposobljene delovne sile, pomanjkanje poslovnih partnerstev na področju oskrbe, trgovine, nezadovoljiva razširjenost inovativnih rešitev itd. V okviru projekta obravnavamo izziv izboljšanja institucionalnega sodelovanja v 4 regijah: Podravju, Pomurju, regiji Zala in Zahodni Prekodonavski regiji, kar je za Podravje še posebej pomembno, ker se le izjemoma povezuje z madžarskimi regijami.

Naš cilj je povezati izkušnje, znanja in obstoječe dobre prakse teh organizacij ter jih integrirati v usklajen sistem, ki je podprt s strokovno mentorskim programom. Tako povečamo gospodarsko sodelovanje in izkoriščanje prednosti sosedskih odnosov.


Rezultati:

Rezultat projekta bo vzpostavljena mreža institucij, ki podpirajo gospodarstvo na obeh straneh meje na eni strani ter olajšani gospodarski stiki med obema državama na drugi strani.

V ta namen bomo vzpostavili spletno platformo za mreženje in mobilne aplikacije ter organizirali mrežo informacijskih točk.

E-CONOMY na strani vodilnega partnerja

 

zrs bistra logotip          e conomy          interregsihu