SVRSREKP k norway grants 1

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

Strokovno srečanje (»Peer-review«)

AKTIVACIJA SKUPNOSTI ZA UVELJAVLJANJE NAČEL KROŽNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani IZS) za udeležbo strokovnega srečanja pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

KDAJ: petek, 25. novembra 2022, od 9.00 do 14.30 ure
KJE: Christanova soba, Dvorec Trebnik, Grajska ulica 9, 3210 Slovenske Konjice

 

 pdfProgram504.53 KB

pdfPristopna izjava219.53 KB

Namen strokovnega srečanja
Peer-review (strokovni) dogodek organiziramo z namenom, da aktiviramo  skupnosti za uveljavljanje načel krožnega gospodarstva. Uporaba krožnih sistemov je namreč še vedno premalo zastopana v praksi. Da bomo povečali razumevanje, vzpodbudili interes in zanimanje za krožno rabo virov, bomo na strokovnem srečanju razpravljali o  akcijskem načrtu, ki se še bolj posveča preprečevanju nastajanja odpadkov, krožni zasnovi in celotnemu življenjskemu ciklu izdelkov ter implementaciji pristopa krožnega gospodarstva na primeru ponovne rabe zavrženih ladijskih kontejnerjev za izobraževalne, podjetniške, turistične in druge namene. Le-ti bodo dobili nove vsebine, pomembne za razumevanje načel krožnega gospodarstva v vsakdanjem življenju. Nov akcijski načrt je namreč eden glavnih gradnikov Evropskega zelenega dogovora, ki določa ambiciozen časovni načrt za ogljično nevtralno krožno gospodarstvo, ki je z viri gospodarno in v katerem je gospodarska rast ločena od rasti rabe virov. S tem bo krožno gospodarstvo prišlo v vse pore evropskega načrtovanja, zato je njegova implementacija nujna tudi v Sloveniji.

Za vzpostavitev partnerskega sodelovanje med javnimi in zasebnimi deležniki v okviru povečanja možnosti krožne rabe virov, se bo ob koncu projekta za zagotavljanja trajnosti podpisal neformalni dogovor o nadaljnjem sodelovanju kot skupnosti po izteku projekta z opredeljenimi skupnimi razvojnimi izzivi za širitev krožnega gospodarstva v Sloveniji.


Kratka predstavitev projekta Studio Krožno gospodarstvo: pdfLETAK2.49 MB

 

Prezentacije predavateljev

pdfBarbara Kač Kadunc - Kako gospodarsko rast ločiti od naraščajoče rabe virov?1.32 MB

pdfJan Evensen NOR - Ambiciozni primeri kroznega gospodarstva iz Norveške11.74 MB

pdfJure K - Zelena tranzicija in krožna ekonomija11.58 MB

pdfKaja Pogačar UM - Preprečevanje odpadkov v gradbeništvu2.12 MB

pdfKlavdija Rižnar - Studio krožnega gospodarstva2.04 MB

pdfMarinka Vovk - Investicija 1.demo center Kroznega gospodarstva2.26 MB

pdfMojca Žganec Metelko - Primer izvajanja ukrepov Akcijskega načrta50.39 MB

pdfNina Meglič SRIP - Podnebna nevtralnost kot nov izziv1.79 MB

pdfZala Strojin Božič - MOL_Strategija prehoda v krožno gospodarstvo419.03 KB

 

Fotogalerija dogodka

 

 

Organizatorja:

dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj

vodja projekta StudioKroG

dr. Marinka Vovk, direktorica

CPU d.o.o. ,SO.P.

 

Projektni konzorcij:

projektni konzorcij

 

Projekt studioKroG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 776.975,00 EUR

@EEANorwayGrantsSlovenia 

@EEANorwayGrants