poni barvna POD 3

Mariborska razvojna agencija skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj ter Razvojno agencijo Slovenske gorice, d. o. o. objavlja dne 15. 12. 2020 Drugi javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. 

 

! Rok za prijavo je 22. januar 2021 !

 
 
Pogoji za vključitev:

 • Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.
 • Kandidat mora imeti stalno ali začasno prebivališče v eni izmed občin Podravske regije.
 • Kandidat še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva.
 • Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
 • Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

 

 ! Rok za prijavo je 22. januar 2021 !

 
Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:

 • Izpolnjen prijavni obrazec
 • Življenjepis
 • Fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • Izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis prejmete na ZZZS ali ZPIZ),
 • Fotokopijo dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.

 
Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku projekta lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim prijaviteljem.

Predstavitev bo predvidoma v ponedeljek, 11. 1. 2021 ob 10. uri preko ene izmed spletnih aplikacij. Udeležba na predstavitvi je možna samo na podlagi prijave na elektronskem naslovu ali .
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 20. 9. 2020 med 9.00 in 15.00, na telefonski številki 02 333 13 00 oz. elektronski pošti  ali na telefonski številki 02 748 02 64 (Robert Novak) oz. elektronski pošti   

Dokumentacija:

​-----------------------------------------------------------------------------------

 PONI1

Opis projekta in načrtovane aktivnosti:

Projekt PONI Podravje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

PONI2 namen in cilji

KAKO POTEKA PROJEKT:

1. Prijaviš se na javni razpis za vključitev v projekt.

2. Za 4 mesece se zaposliš na ZRS Bistra Ptuj.

3. V času zaposlitve si pridobiš potrebna podjetniška znanja.

4. S pridobljenim znanjem svojo idejo spremeniš v poslovni model ter narediš odličen poslovni načrt.

5. Po koncu usposabljanja si pripravljen za uspešno podjetniško pot in ustanovitev podjetja.

V projekt bo sočasno vključenih 6 udeležencev.

 

 KAJ TI PROJEKT PONUJA:

 • 4 mesečno redno zaposlitev, ki udeležencem omogoči, da se v celoti posvetijo razvoju svojih idej;
 • uporabna individualna in skupinska podjetniška usposabljanja;
 • podporo in pomoč izkušenih mentorjev pri razvoju ideje in pripravi poslovnega načrta;
 • delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki in prve korake na podjetniški poti.

 

 

KOMU JE PROJEKT NAMENJEN?

 • Vsem, ki imate podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji.
 • Stalno ali začasno prebivališče v regiji izvajanja (v Podravski regiji).
 • Tistim, ki želite ustanoviti svoje podjetje.
 • Za vse starosti in vrste izobrazbe.

 

KAKO SE LAHKO VKLJUČIŠ?

Udeleženci se bodo v program vključevali na podlagi javnih pozivov, ki bodo objavljeni predvidoma vsake 4 mesece.

-----------------------------------------------------------------------------------

2. javni poziv objavljen: 15.12.2020

Rok za prijavo na 2. javni poziv: 22.1.2021

Informativna spletna predstavitev: 11.1.2021 ob 10. uri (preko ene izmed spletnih aplikacij. Udeležba na predstavitvi je možna samo na podlagi prijave na elektronskem naslovu ali ).

 

POSTOPEK ODDAJE:

1. Natančno preberi besedilo Javnega poziva PONI Podravje.

2. Izpolni Prijavni obrazec. Obrazce izpolnjuj v elektronski obliki!

3. V informativne namene preberi tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi (MRA, ZRS Bistra Ptuj, RASG) v projektu PONI Podravje (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).

4. Natisni izpolnjene prijavne obrazce in jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošljite v skladu z navodili Javnega poziva.

 

ODDAJA PRIJAVE:

Izpolnjene in natisnjene prijavne obrazce oddaj:

 • osebno na sedežu ZRS Bistra Ptuj ali
 • priporočeno po pošti.

Pazi na pravilno izpolnjeno ovojnico (priloga javnega razpisa)!

Prijavne obrazce lahko oddaš do 22. 1. 2021!

Želiš dodatne informacije? Ne odlašaj in nas kontaktiraj na , na 02 748 02 64 (Robert Novak) ali nas obišči osebno na ZRS Bistra Ptuj.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

PONI3 kaj ti poni ponuja

-----------------------------------------------------------------------------------

pdfPromocijski letak - Podjetno nad izzive PONI Podravje996.7 KB

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt se izvaja v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Jugovzhodni Sloveniji, Gorenjski, Koroški, Pomurski, Posavski, Savinjski, Zasavski in Podravski regiji. 

 

Izvajalci programa za Podravsko regijo so Mariborska razvojna agencija, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj ter Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. 

 

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev«.

 

Logoti skupajtekst