Naslov projekta: Pozicioniranje čezmejne Ceste gradov kot evropske kulturne poti s trajnostnim upravljanjem obiskovalcev in pametnimi informacijskimi storitvami

Akronim: Castle Road 2.0

Trajanje: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

Skupna vrednost projekta: 1.422.660,80 EUR

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG SLOVENIJA - AVSTRIJA 2021–2027 - Javni razpis – Interreg Programme Slovenia – Austria (si-at.eu)

 

Partnerji:

 • Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan – vodilni partner
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj - projektni partner
 • Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH – projektni partner
 • Stadtgemeinde Deutschlandsberg - projektni partner
 • Thermenland Süd- und Oststeiermark Marketing GmbH - projektni partner

Projekt Castle Road 2.0 bo gradil na rezultatih projekta Castle Road. V predhodnem projektu je bilo vzpostavljeno trajnostno čezmejno združenje 37 gradov in dvorcev v Pomurju, na Štajerskem, Gradiščanskem – AT in na avstrijskem Štajerskem s skupno čezmejno ponudbo.


Cilj projekta

Cilj projekta Castle Road 2.0 je umestitev Ceste gradov na zemljevid evropskih kulturnih poti in strokovno usposabljanje upraviteljev gradov in dvorcev, ki bodo s pametnim upravljanjem obiskovalcev, pridobivali nove goste in jih uspeli časovno in lokacijsko bolj trajnostno razporediti, nadalje pa tudi ponuditi inteligentno informacijsko storitev ter s temi in drugimi pobudami dvigniti Cesto gradov na novo raven kakovosti. Pritegnili želimo kulturne turiste, ki bi se na Cesto gradov podali izven glavne sezone in obiskali tudi do sedaj manj obiskane gradove.

Število vključenih gradov se bo tekom projekta povečalo. Trenutno čezmejna cesta gradov s 37 gradovi, dvorci, samostani in drugimi utrdbami predstavlja pomenljiv del turistične ponudbe na regionalni ravni. Gradovi, dvorci in druge stavbe zgodovinskega pomena so namreč del skupne kulturne dediščine in žive priče skupne preteklosti. Z nadaljnjim razvojem in krepitvijo Ceste gradov spodbujamo trajnost, konkurenčnost in odpornost regionalnega turizma ter gospodarski razvoj z izkoriščanjem kulturne dediščine kot tudi krepitev identitete območja.

V središču projekta Castle Road 2.0 sta razvoj in testiranje pametnega upravljanja informacij, ki z uporabo umetne inteligence in novih digitalnih instrumentov viša število novih gostov in omogoča posredovanje kakovostnih informacij obiskovalcem na lokaciji.


Aktivnosti v projektu:

 • Sodelovanje v kulturno-zgodovinski bogati mreži gradov, povezanih pod skupno blagovno znamko Castle Road – Schlösserstrasse – Cesta gradov;
 • Potegovanje za pridobitev naziva Kulturna pot Sveta Evrope;
 • Obravnava zgodovinskih in kulturnih posebnosti in povezav s strani mednarodnih strokovnjakov in vključitev v strokovno publikacijo;
 • Pridobivanje novih znanj in nadgradnja kompetenc na področju trajnostnega upravljanja kulturne dediščine in njenega uprizarjanja v turistične namene;
 • Sodelovanje v mednarodnih konzorcijih s strokovnjaki iz področja zgodovine, kulturne dediščine, turizma, marketinga, novih tehnologij ipd.;
 • Razvoj in testiranje novih sezonskih dogodkov za podaljšanje sezone;
 • Vključenost v promocijske aktivnosti Ceste gradov (medijske kampanje, predstavitev na mednarodnih sejmih, spletni strani in socialnih omrežjih Ceste gradov, predstavitev gradu in njegove ponudbe v promocijskih brošurah in na skupnem turističnem zemljevidu Ceste gradov, itd.);
 • Vključevanje v skupne ponudbene pakete Ceste gradov;
 • Predstavitve gradov in njihovih ponudb na novi pametni spletni platformi čezmejne Ceste gradov;
 • Vključenost v novo družabno igro čezmejne Ceste gradov;
 • Udeležba na delavnicah in dogodkih čezmejne Ceste gradov.

Povezava do spletne strani programa Interrreg SI-AT: Projekti – Interreg Programme Slovenia – Austria (si-at.eu)


Rezultati predhodnega projekta Castle Road se nahajajo tukaj.

Povezava do spletne strani Castle Road: https://www.schloesserstrasse.com,
https://www.castleroad.sihttps://www.castleroad.at