Naslov projekta: CreaInnovation - Create sustainable Innovation in SMEs using creative methods and processes

Trajanje: marec  2018 – februar 2021

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG MEDITERAN 2014–2020

Cilj projekta MED CreaInnovation je razširiti in poglobiti znanje in prakso kreativnih metodologij in procesov v malih in srednjih podjetjih (ki se osredotočajo predvsem na trajnostni razvoj), pa tudi v javnih in akademskim  ustanovah z širjenjem tega znanja, ki mu sledi praktično eksperimentiranje, pri reševanju kreativnih problemov in raziskovanju potencialnih priložnosti za inovacije. Ta pristop vodi k resničnim in izvedljivim idejam za inovacije v MSP, javnih in akademskih institucijah, gradi strukturirane procese za nove razvoje, ki daje prilagojeno podporo in inovacije. V lokalnem okolju bomo vzpostavili tako imenovane kreativne laboratorije, kot mesto za vzpostavljanje kreativnih idej in razvoj orodij za spodbujanje kreativnega podjetništva.

Pričakovani rezultati:

  • Delavnice za lokalne MSP na temo razvoja kreativne industrije
  • Vzpostavljanje kreativnega laboratorija
  • Priprava priročnikov za vzpostavitev in delovanje kreativnih laboratorijev
  • Izvedba seminarja na nacionalni ravni
  • Izvedba delavnice na Evropskih regionalnih dnevih v Bruslju

LOGO ERDF CreaInnovation En