Naslov projekta: GreenScape CE - Climate-proof landscape through renaturing urban areas in Central Europe –S prenovo urbanih območij v Srednji Evropi do podnebno odpornejše pokrajine


Trajanje projekta:
 marec 2023 –marec 2026


Financiranje:
 Projekt GreenScape CE je sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF).

 


Partnerji:

V projektu sodeluje 12 partnerjev in 21 podpornih partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Avstrije in Poljske. Iz Slovenije zraven ZRS BISTRA PTUJ sodeluje še Urbanistični inštitut Republike Slovenija.

Mesta v srednji Evropi rastejo in zelene površine se pogosto spreminjajo v siva betonska mesta. To širjenje mest pospešuje negativne učinke podnebnih sprememb, kot so mestni toplotni otoki.

Splošni cilj projekta je postaviti temelje za integracijo zelene v sivo infrastrukturo v mestih območjih in tako prispevati k podnebno varnejšemu krajinskemu in urbanističnemu načrtovanju. Z izboljšano politiko čezmejnega vzajemnega učenja in sodelovanja pri razvoju akcijskih načrtov, želi projekt GreenScape lokalne oblasti in skupnosti opremiti s potrebnimi znanji, da se lahko izvajajo in financirajo NBS (Nature Based Solution) projekti. To so projekti, ki iščejo na naravi temelječe rešitve in blažijo okoljske in družbeno-ekonomske vplive, ki nastajajo zaradi podnebnih sprememb v mestnih območjih.

Bogata raznolikost naravnega kapitala ekosistemov in pokrajin v Srednji Evropi je povezana z mnogimi okoljskimi izzivi in izzivi na področju podnebnih sprememb, ki niso značilni le za eno državo in zahtevajo skupni pristop, da bi jih rešili brez izgube storitev, ki jih narava zagotavlja evropskim skupnostim. Nenehna rast urbanih območij na račun  zelenih površin, skupaj s pogostimi vročinskimi valovi in meteorološkimi ekstremnimi dogodki, povzroča neželene posledice, kot so slabša kakovost zraka, učinki tople grede, poplave v mestih in drobljenje habitatov. Za spopadanje s temi  učinki in drugimi izzivi, ki jih prinaša spreminjajoče se podnebje, si lokalne oblasti prizadevajo za vrnitev narave v sivo infrastrukturo ter iščejo rešitve, ki temeljijo na naravi prijaznih rešitvah.

Z izvajanjem inovativnih elementov, ki presegajo obstoječo prakso, se projekt GreenScape CE osredotoča na prakse, ki bodo prispevale k vključevanju zelene infrastrukture v sivo v  mestnih območjih centralne Evrope.

Pilotna mesta, v katerih se bodo iskale na naravi temelječe rešitve (NBS), ki blažijo okoljsko-ekonomske vplive v mestnih jedrih, so: Ptuj, Milano, Varšava, Sziget in Zagreb.

Posebni cilji v projektu so:

  • kartiranje trenutnih in potencialnih območij GI (green infrastructure/zelene infrastrukture) v pilotnih mestih z uporabo obstoječih okoljskih in prostorskih podatkov;
  • krepitev zmogljivosti na področju zelene infrastrukture in oblikovanje političnega okvira;
  • razvoj pet akcijskih načrtov, povezanih z izvajanjem NBS (nature based solution/na naravi temelječe rešitve) v pilotnih mestnih območjih;
  • na podlagi ukrepov za vključevanje NBS/GI v mestna območja pilotnih mest, bodo razvite rešitve: model vključevanja in udeležba državljanov, tehnične rešitve ter model financiranja;
  • na podlagi akcijskih načrtov, ki bodo nastali v pilotnih mestih, bo oblikovan nabor primernih NBS projektov;
  • razvoj skupne nadnacionalne strategije za izvajanje in financiranje projektov NBS;
  • vzpostavitev nadnacionalne mreže mest, ki bo spodbujala vzajemno in transdisciplinarno krepitev zmogljivosti.

 

Povezava do spletne strani programa Interreg CENTRAL EUROPE:
Home - Interreg Central Europe (interreg-central.eu)
Povezava do projekta GreenScape CE:
Making grey cities greener (interreg-central.eu)
Povezava do Facebook GreenScape:
Facebook


DOGODKI: