Naslov projekta: Ohranjevanje, povezovanje in nadaljnji razvoj tradicionalnih družinskih podjetij v turizmu kot dragocene kulturne dediščine na čezmejnem območju

Akronim projekta: Hosted by family

Prednostna naloga programa: Sposobnejša in bolj konkurenčna regija

Specifični cilj: 2.2: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tip projekta: čezmejni

Trajanje projekta: 36 mesecev

Skupna vrednost projekta: 980.440,80 EUR

Financiranje: Projekt je v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Partnerji:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POVABILO DRUŽINSKIM TURISTIČNIM PODJETJEM

k sodelovanju pri projektu "Hosted by family", 

v okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija 2021-27

Ste družinsko turistično podjetje, ki želi nadgraditi svoja znanja? Si želite sodelovanja z drugimi tovrstnimi podjetji na obeh straneh meje, si ogledati primere dobre prakse? 

Vse to in še veliko več vam ponujamo v okviru projekta "Hosted by family", ki je namenjen ravno ohranjanju kulturne dediščine družinsko vodenih turističnih podjetij. Zato smo za vse zainteresirane pripravili javno povabilo k sodelovanju pri projektu. Z izpolnitvijo prijavnega obrazca nam dajete dovoljenje, da vas obiščemo, vam projekt podrobno predstavimo in z vami opravimo intervju, s pomočjo katerega bomo dobili uvid v stanje družinsko vodenih turističnih podjetij v Podravju. 

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno izpolnjene in pravočasno oddane najkasneje do 15. aprila 2024.

Podrobnejši opis in prijavni obrazec najdete TUKAJ.

Več o projektu. 

Več informacij: Nataša Mršek,  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta je ohranjanje in razvoj turističnih družinskih podjetjih v manj turističnih območjih.

S pomočjo kulturne dediščine in tradicije, prenosa dobrih praks iz Avstrije, optimiziranih sistemov upravljanja obiskovalcev ter usposabljanja turističnih delavcev, bomo družinskim podjetjem in njihovem okolju pomagali, da namesto  tekmovanja z velikimi ponudniki nastanitev razvijejo svojo edinstvenost, gostom ponudijo izkušnjo (ne samo nastanitev) in s svojimi storitvami dosežejo višjo dodano vrednost.

 

Povzetek projekta:

Vse več turistov išče »pristne« počitniške destinacije, kjer so ohranjene regionalne posebnosti in večstoletna kulturna dediščina, ki dajejo regiji poseben značaj. Takšne kraje najdemo tam, kjer so še vedno dejavna družinska podjetja, ki prenašajo kulturno dediščino iz roda v rod in jo ohranjajo za prihodnost. Kakor hitro pa njihovo mesto zavzamejo velike mednarodne verige, je ta dediščina in karakter kraja/regije večinoma za vedno izgubljen.

To se vse bolj pogosto dogaja in obstaja več razlogov za to. Majhna družinska podjetja imajo, v primerjavi z velikimi verigami, slabša izhodišča in pogoje pri rezervacijskih portalih, bankah in dobavitelji. Vedno večje pomanjkanje delovne sile v gostinstvu in hotelirstvu v družinskih podjetjih večinoma zapolnjujejo družinski člani sami, kar še dodatno povečuje njihovo fizično in psihično obremenitev. Velikega števila otrok tako ne zanima prevzem podjetja od staršev. Posledica tega je seveda zaprtje družinskega podjetja.

Do tega pa ni potrebno priti, saj imajo družinska podjetja edinstvene možnosti, da preživijo »tekmovanje« z velikimi hotelskimi in gostinskimi verigami. Te možnosti bodo z leti še večje, treba jih je le izkoristiti.

Na začetku projekta bo vzpostavljena mreža 50 družinskih podjetij (25 na avstrijski in 25 na slovenski strani) iz regij programskega območja. Za to bosta med drugim poskrbeli tudi Gospodarski zbornici Gradiščanske in Koroške – ki sta strateška partnerja. V okviru celovite analize sodelujočih podjetij bodo opredeljeni trenutni izzivi in zbrane možnosti uspešnih rešitev. Na podlagi dodatnega strokovnega znanja in mednarodne raziskave dobrih praks bo razvit model »Hosted by family« z naslednjimi smernicami:

- Pri obisku družinskega podjetja imajo gostje edinstveno priložnost, da na različne načine doživijo večstoletno kulturno dediščino in poseben značaj družine ter tako uživajo v edinstvenih počitnicah. Te vrednote je treba še bolje predstaviti in posredovati javnosti.

- Družinska podjetja nudijo družinskim članom možnost samostojnega prilaganja delovnega procesa in organizacijo delovnega časa, kar je optimalno za lastno organizacijo časa za delo, družino in prosti čas. Te priložnosti je treba še bolje izkoristiti.

- Družinska podjetja morajo uvesti nove modele upravljanja obiskovalcev, da bi se izognila obremenjujočim konicam obiska in bolje razporedila goste.

Te in druge strategije, pristopi k rešitvam in primeri dobre prakse bodo združeni v skupni prihodnji model za družinska podjetja kot rezultat prvega delovnega paketa ter objavljeni v razumljivem in dobro pripravljenem priročniku.

V središču drugega delovnega paketa bo poseben tečaj usposabljanja za družinska turistična podjetja, ki bo razvit in prvič preizkušen. Ta tečaj bo zagotovil potrebne kompetence za aktivno uporabo zgoraj opisanih priložnosti za turistična podjetja. V središču tečaja je vzajemno učenje. Vsi udeleženci so v podobnem položaju. Če bodo posamezna podjetja poročala o uspešnih novih pristopih, bo to motiviralo tudi druge, da jih bodo prav tako uporabili.

V tretjem delovnem sklopu bo ciljno usmerjeno delo na področju odnosov z javnostmi zagotovilo, da se bo okrepilo zavedanje prebivalstva o edinstveni privlačnosti družinskih podjetij z njihovo večstoletno zgodovino in tradicijo. K temu bodo prispevali spletna platforma, marketinška kampanja in visokokakovostna ilustrirana knjiga s poudarkom na večstoletni kulturni dediščini 50 različnih družinskih kmetij.

Ob koncu projekta bodo zlasti predstavniki mlade generacije povabljeni k oblikovanju skupne vizije za prihodnost družinskih kmetij na obeh straneh meje, ki bo temeljila na različnih projektnih aktivnostih in rezultatih projekta. Ta vizija bo podlaga za trajnostno mrežo ponudbe družinskih podjetij.

 

Glavne projektne aktivnosti:

  1. Vzpostavitev mreže turističnih družinskih podjetji iz Slovenije in Avstrije (katere delovanje se ohranja tudi po zaključku projekta) + anketa med vključenimi podjetniki o njihovih izzivih in potrebah.
  2. Izvedba usposabljanja za vodstvene delavce in zaposlene v turizmu prilagojene manjših družinskim podjetjem (obsežno usposabljanje, ki bo upravljavcem pomagalo pri uspešnem poslovanju).
  3. Izvedba delavnic in dogodkov prilagojena turističnim družinskim podjetjem na Gorenjskem.
  4. Študijski obisk – primer dobre prakse družinskega podjetja v turizmu (eno ali več).
  5. Vizualna predstavitev vseh sodelujočih podjetij (profesionalne fotografije namestitev) in promocija družinskih podjetij.
  6. Sofinanciranje promocijskih aktivnosti.
  7. Razvoj priročnika (na osnovi pridobljenih izkušenj v projektu) za ostale ponudnike, ki niso sodelovali v projektu.
  8. Podpis dogovora o trajnejšem sodelovanju med občinami, projektnimi partnerji in sodelujočimi v projektu.

 

Spletna stran programa: http://www.si-at.eu/