Naslov projekta:  Spodbujanje startup ekosistemov in inovacij v Evropi (Fostering startup & innovation ecosystems in Europe)

Tip projekta: mednarodni

Trajanje: januar 2017 – december 2020

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru medregionalnega sodelovanja Interreg Europe in sofinanciran s strani EU preko Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: dr. Lidija Tušek

 partners

 

Partnerji:

 • INCYDE Foundation, Španija (vodilni partner)
 • Torun regional Development Agency, Poljska
 • Oldham Metropolitan Borough Council, Združeno kraljestvo
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Slovenija
 • Malta Enterprise, Malta
 • Tartu City Government, Estonija
 • Cork City Council, Irska

Cilji: 

Cilj projekta Innova Foster je izboljšati startup ekosisteme na lokalni in regionalni ravni tako, da bodo startupi (inovativna podjetja z velikim potencialom, mlajša od 5 let) rasli na osnovi inovacij in postali pomembni regionalni inovatorji v sedmih evropskih regijah.

Strategija Evrope 2020 označuje startupe kot pomembne generatorje rasti, zaposlovanja in inovacij, zato je glavni cilj projekta:

 • opredeliti,
 • izmenjati primere, ideje in rešitve,
 • jih prilagoditi regionalnim in lokalnim potrebam in prednostim,
 • implementirati akcijske načrte,
 • izboljšati regionalna pravila in vodila,
 • za namen dokumentiranja študije primerov, ki lahko pomagajo drugim Evropskim regijam in krajem.

Opis / Rezultati: 

 • Študije 7 startup ekosistemov csm Innova Foster 2 d856f1c686
 • Identifikacija 14 primerov dobre / slabe prakse v startup ekosistemih in priporočila za odločevalce
 • Izmenjava izkušenj preko tematskih mednarodnih posvetov, na katerih sodelujejo tudi pomembni deležniki in preko drugih lokalnih dogodkov
 • Akcijski načrti za izboljšave startup ekosistemov

 

 

Koristi rezultatov projekta za lokalno okolje:

V okviru projekta Innova Foster bomo z medregionalnimi obiski, vključitvijo lokalnih deležnikov in skupno analizo lokalnih političnih pravil in vodil ter programov podprli rast in globalizacijo MSP z visokim potencialom. Vsi partnerji bodo identificirali, analizirali in izmenjali izkušnje, znanje ter primere dobre in slabe prakse iz regionalnih inovacijskih in startup ekosistemov z namenom prilagoditi lokalno politiko v smeri olajšanega razvoja in rasti startupov.

Akcijski načrti, ki jih bomo pripravili na osnovi rezultatov analize in izmenjave izkušenj preko Evrope, bodo demonstrirali, kako lahko lokalne ali regionalne skupnosti izboljšajo razmere za nastanek in rast startupov ter predlagali nove servisne sisteme, ki bolje vključujejo tako deležnike kot uporabnike.


Spletna stran projekta:
https://www.interregeurope.eu/innovafoster/

Dobre prakse: https://www.interregeurope.eu/innovafoster/library/#folder=1513

Brušura projekta: https://www.interregeurope.eu/innovafoster/library/#folder=1560

Akcijski plani: https://www.interregeurope.eu/innovafoster/library/#folder=1798

 

Facebook profil:
@innovafoster

 


Innova Foster EU FLAG 170x140