Projekt Interreg Srednja Evropa
CE0100312

"Sodelovanje za zeleno Srednjo Evropo"

Naslov projekta: Od niše do središča - mestna središča v krožnem življenjskem slogu

Akronim projekta: NiCE

 

Preoblikovanje Srednje Evrope: Projekt NiCE si prizadeva za trajnostno prihodnost mestnih središč

Predstavljamo vam projekt NiCE, katerega cilj je pomladiti podobo evropskih mestnih središč. Ob globalnem prehodu na nakupovanje preko spleta, ki ga je spodbudila pandemija COVID-19, so mestna središča doživela pomemben gospodarski premik. Vendar se z vsakim izzivom pojavi priložnost za rast, inovacije in preobrazbo.

NiCE je v ospredju teh sprememb in se osredotoča na dva glavna cilja:

 • Preoblikovanje mestnih središč v središča trajnostnega življenjskega sloga: NiCE si prizadeva olajšati prehod mestnih prebivalcev na trajnostni življenjski slog s preoblikovanjem mestnih središč v živahnejša središča zelenega življenja in trajnostne potrošnje.
 • Oživljanje mestnih središč s krožnim gospodarstvom: S spodbujanjem krožnih gospodarskih praks namerava NiCE oživeti mestna središča in jih spremeniti v uspešne in trajnostne skupnosti.

Posvečamo se različnim praktičnim strategijam za spodbujanje novih, trajnostnih oblik potrošnje. Naš cilj je povečati prepoznavnost teh trajnostnih praks v mestnih središčih in hkrati spodbuditi sodelovanje med pomembnimi deležniki.

Vendar pa NiCE ne bo nudil samo preobrazbo, temveč tudi izobraževanje, navdih in gradnjo skupnosti. Zavezani smo k spodbujanju nadnacionalnih, nacionalnih in regionalnih dialogov. Upamo, da bomo z deljenjem naših ugotovitev z občinami, regijami, ponudniki in poslovnih modelov, združenji državljanov in oblikovalci politik spodbudili nadaljnja skupna sodelovanja, ki si bodo še naprej prizadevala za vzpostavitev krožnih mestnih središč po vsej Srednji Evropi.

Pridružite se nam v zavzemanju za bolj zeleno in trajnostno prihodnost. Skupaj lahko tlakujemo pot trajnostnim gospodarskim praksam in čistejšemu planetu. Več o našem projektu si preberite na spletni strani. Uresničimo projekt NiCE!

Vodilni partner: the German Environment Agency

Projektni konzorcij:

 • German Environment Agency (DE)
 • ENVIROS (CZ)
 • CityLAB Innovations for urban quality of life (AT)
 • Scientific Research Centre Bistra Ptuj (SI)
 • Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (IT)
 • Research and Innovation Centre Pro- Akademia (PL)
 • Budapest University of Technology and Economics (HU)
 • Creative Industry Košice, n.o. (SK)
 • Municipality of Brzeg Dolny (PL)

Skupna vrednost projekta: 2.220.767,38 EUR
Stopnja sofinanciranja: 80%

Trajanje projekta: maj 2023 - april 2026
Spletna stran: https://www.interreg-central.eu/projects/nice/