Naslov projekta: »SPOT svetovanje Podravje«

Tip projekta: državni

Trajanje projekta: 1. 1. 2018 – 31.12.2022

Financiranje: Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Jadranka Krajnc
Partnerji:

  1. Mariborska razvojna agencija - vodilni partner
  2. Štajerska gospodarska zbornica
  3. Območna obrtna-podjetniška zbornica Maribor
  4. Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
  5. Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

 

Cilji projekta:

Cilj projekta SPOT-a je povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški pot v vseh fazah podjetniškega ciklusa in povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, ki bodo prispevali k intenzivnejšemu nastajanju, višanju rasti in izboljšanem razvoju podjetij.

 

Rezultati:

Rezultat je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro- , malim in srednje velikim podjetjem v skladu z zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije ter izboljšanje podjetniške kulture. SPOT svetovanje Podravje je osredotočen na storitev Podravju. Projekt je namenjen krepitvi podjetniškega potenciala za MSP in pospeševanju ustanavljanja novih MSP.

 

 

spot