sebe1

Naslov projekta: Vzpodbujanje trajnostne in inovativne izrabe bioplina

Status projekta: zaključen

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: marec 2010 – februar 2013

Financiranje: 85% sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Central Europe v okviru transnacionalnih projektov

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: dr. Klavdija Rižnar

Partnerji:

 • ICS Internationalisierungscenter Steiermark GmbH (Avstrija) – Vodilni partner,
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija),
 • Energiepark Bruck/Leitha (Avstrija),
 • ÖTGW-RCHS, Österreich-tschechische Gesellschaft, Wirtschaft (Avstrija),
 • Universitaet Stuttgart, Institute for Sanitary Engineering, Water quality and Solid Waste Management (Nemčija),
 • Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical Occupations Dresden (Nemčija),
 • Foundation for Sustainable Environment of South Great Plain (Madžarska),
 • Research Centre on Animal Production (Italija),
 • Environment Park S.p.A. – Science & Technology Park for the Environment (Italija),
 • Regional Development Agency (Poljska),
 • Central Mining Institute (Poljska),
 • Citizenship Association No Gravity (Slovaška).

 

Cilji projekta:       

 • vzpostavitev transnacionalnega Kompetenčnega centra za svetovanje in prenos znanj iz področja bioplina,
 • izvedba treh pilotnih akcij, ki temeljijo na osveščanju različnih ciljnih skupin o bioplinu, pripravi konceptov o trajnostnem pridobivanju in uporabi bioplina in R&R aktivnosti predelave odpadkov v surovino za proizvodnjo bioplina z optimizacijo tehnoloških procesov,
 • razvoj prihodnjih usmeritev za nadaljnji razvoj uporabe bioplina na regijskem nivoju v sodelovanju z nacionalnimi ali regijskimi interesnimi skupinami kot strateški dokument, namenjen odločevalcem politik na področju obnovljivih virov energije (bioplin).

 

Pomen za lokalno okolje:

Celovit pregled ponudnikov različnih storitev, povezanih z bioplinom v Podravju in širše. Z razvojem pilotnega procesa anaerobne digestije trdnih organskih odpadkov bo potekala promocija rezultatov v kmetijski in živilsko-prehrambeni industriji v regiji in izven nje. Ob koncu projekta bo v ZRS Bistra Ptuj ustanovljena kompetenčna pisarna znanja (CKC) s svetovalno vlogo na področju bioplina.

Rezultati projekta: nacionalne študije s področja izrabe bioplina

Bioplin in ekonomsko – logistično okolje                 Bioplin in izobraževanje

Bioplin in raziskave                                                      Bioplin in zakonodaja

logos CEEUerdf forweb 01 300x56

Več o projektu