SVRSREKP k norway grants 1

Krožno gospodarstvo v naš vsakdan

Potrebe po ohranjanju deviških (naravnih) materialov so povsod enake, hkrati naraščajo količine odpadkov in potrošništvo.

Projekt studioKroG ima pomembno vlogo pri reševanju izzivov pomanjkanja razumevanja krožne rabe virov, kjer bomo s celovitim pristopom ponovne uporabe in dizajnom zavrženih predmetov oz. odpadkov presegli obstoječo prakso na primeru rabljenih ladijskih kontejnerjev s funkcionalno in tematsko opremljeni prostori po principu »ne zavrzi, popravi, oblikuj in ponovno uporabi«.

image9Studio Krožnega gospodarstva
(Rogaška Slatina)

 

Kljub temu, da krožno gospodarstvo predstavlja prednostno usmeritev v Sloveniji, še vedno se daje prednost novogradnjam in novi opremi, saj obstoječa zakonodaja ne vključuje krožnega pristopa rabe virov. Hkrati bomo s projektom dokazali, kako se s ponovno uporabo, popravili in dizajnom odpadkov pretrga tesna povezava med gospodarsko rastjo in rabo virov. Prav tako bomo na primeru izmenjave dobre prakse iz Norveške nadgradili krožno gospodarstvo v Sloveniji.


Ciljne skupine projekta

Investicija vzpostavlja inovativne načine sodelovanja med različnimi deležniki (javni/zasebni, (socialno) podjetništvo in javna podjetja, izobraževalne institucije, javnost) na lokalni/nacionalni ravni, omogoča krožne modele poslovanja s transformacijo odpadkov v uporabne, kjer se ne bodo uporabljali deviški materiali. Projekt je zasnovan tako, da bodo ciljne skupine spremljale preobrazbo odpadkov v namen funkcionalne rabe in sinergijskih učinkov na ravni delavnic, demo-prikazov, izobraževanj, usposabljanj, video-prikazov, fotogalerije idr.

S projektom odpiramo nove priložnosti za številne ciljne skupine: lokalne skupnosti, arhitekte in oblikovalce, gradbena podjetja in druga MSP, organizacije s področja ravnanja z odpadki in krožne rabe virov, izobraževalne ustanove, NVO idr. na področju krožnega ravnanja v praksi kot za odločevalce na nacionalnem nivoju sistemske ureditve krožnega pristopa rabe virov.