SVRSREKP k norway grants 1


Ker bi krožno gospodarstvo lahko zmanjšalo emisije TGP za 39% (energetika.net), obstaja ogromen potencial na strani gospodinjstev in industrije, vendar je prenizka osveščenost in premalo praktičnih (spo)znanj, ki bi motivirale pri odločitvi za krožne pristope. Projekt ima pomembno vlogo pri večji materialni učinkovitosti, saj bodo odpadki uporabljeni kot viri.

Splošni cilj projekta je s povečanjem ponovne uporabe in dizajnom odpadkov zmanjšati pritisk na potrebe po deviških materialih in emisije TGP.

Specifični cilji so naslednji:

  • izboljšati (medsektorsko) sodelovanje skupnosti za uveljavljanje načel krožne rabe virov,
  • boljše razumevanje krožnega gospodarstva s ponovno uporabo in eko-dizajnom odpadkov,
  • zmanjšati porabo deviških materialov na pilotni izvedbi uporabe zavrženih kontejnerjev s funkcionalnimi prostori (studioKroG), opremljeni izključno po principu ponovne uporabe in industrijske simbioze.

Za postavitev (mobilnega) studia krožnega gospodarstva bodo uporabljeni zavrženi ladijski kontejnerji z novo, navdušujočo in prepričljivo vsebino prikaza možnosti ponovne uporabe in dizajna odpadkov v celostnem pogledu krožnega gospodarstva namesto  uporabe deviških materialov. Celotni krožni kompleks ozelenjenih zabojnikov na zunanjih stenah bo hkrati prikaz spodbujanja zelenih površin in cvetočih rastlin za divje opraševalce.

slovenske konjiceStudio Krožnega gospodarstva
(Slovenske Konjice)


Projekt bo z uporabo inovativnega pristopa, da uporabimo samo to, kar že obstaja, odprl povsem novo dimenzijo in vprašanje, še zlasti v sedanji energetski in gospodarski krizi pomanjkanja surovin, ki smo jim priča.