SVRSREKP k norway grants 1


SLOVENIJA

dr. Klavdija Rižnar, ZRS BISTRA PTUJ, vodja projekta

dr. Marinka Vovk, CPU, vodja investicije

Petra Strašek, OKP Rogaška Slatina

Polona Kukovec Lakota, RRC Ormož, vodja komunikacije


NORVEŠKA
Jan Evensen, FONIX