SVRSREKP k norway grants 1


SLOVENIJA

dr. Klavdija Rižnar, ZRS BISTRA PTUJ, vodja projekta

dr. Marinka Vovk, CPU, vodja investicije demo studioKroG

Petra Strašek, OKP Rogaška Slatina, izvajalec krožnega pristopa ravnanja z odpadki

Polona Kukovec Lakota, RRC Ormož, vodja komunikacije


NORVEŠKA
Jan Evensen, FONIX, prenos dobrih praks krožnega gospodarstva iz Norveške