SVRSREKP k norway grants 1


StudioKroG kot pilotni projekt temelji na dejstvu, da rešitev podnebnih sprememb in prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo ni v omejevanju in prepovedovanju, ampak, da spodbudimo družbeno odgovorno podjetništvo in vzpostavimo novo »tekmovalnost« v družbi, lokalnih skupnostih v smislu kako živeti in ustvarjati s čim manjšo porabo virov in energije.

Investicija bo omogočala motivacijo ciljnih skupin za praktični in izkustveni prikaz ponovne uporabe in krožnega gospodarstva tako v času izvajanja projekta kot po zaključku projekta. Praktičnih dokazov o pomenu krožnega gospodarstva na konkretnih primerih je namreč premalo in zato ljudje ne zaupajo v realnost obvladovanja podnebnih sprememb in nujne ukrepe na tem področju.

Gre za prvi tovrstni projekt, ki bo v praksi dokazal, da je krožno gospodarstvo mogoče izvajati že pri vsakem posamezniku in da je realnost uspeha ravno v močni vlogi družbenega vzorca, ki se oblikuje najprej v posamezniku, družini in skupnosti.

Investicija bo postala tudi vsestransko zanimiva, tako za učne, edukacijske kot za podjetniške namene, kakor tudi za trend »waste design« v namen prikaza trajnostnega turizma, info točk, raziskovalne namene, cenovno ugodne bivalne enote za mlade ali starejše, prostorske rešitve za migrante idr.