SVRSREKP k norway grants 1

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

Info-dan krožnega gospodarstva na okoljskem posvetu Trajnostne rešitve za zeleni prehod Slovenije (Moravske Toplice, 12. oktober 2023)

 

 

Projektni konzorcij:

projektni konzorcij

 

Projekt studioKroG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 776.975,00 EUR

@EEANorwayGrantsSlovenia 

@EEANorwayGrants