2sokrog 1  interreg SI HR 1


Vodilni parter/Vodeći partner:

location 2ZRS Bistra Ptuj
Slovenski trg 6
2250 PtujVodja projekta/Voditelj projekta:
dr. Klavdija Rižnar

Phone 1  +386 (0)2 748 02 55

mail 

fb  2SoKroG

 

 


Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko