2sokrog 1  interreg SI HR 1

 

Promo – video 1
Socialna aktivacija

Promo – video 1
Socijalna aktivacija

 

Promo – video 2
Socialna aktivacija: »Življenjske zgodbe, ki spreminjajo«

Promo – video 2
Socijalna aktivacija: "Priče koje mijenjaju život“

 


Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko