2sokrog 1  interreg SI HR 1

 

e-novičnik 5, 28. 08. 2020

Izobraževalni moduli
socialne aktivacije
SOCIALNA AKTIVACIJA V SLOVENIJI

e-novičnik 4, 29. 05. 2020

SOCIALNA AKTIVACIJA
V SLOVENIJI
e Novice 3 Socialna aktivacija 2SoKroG SLO Stran 1

 

e-novičnik 5, 28. 08. 2020

Obrazovni moduli socijalne aktivacije
Obrazovni moduli socijalne aktivacije

e-novičnik 4, 29. 05. 2020

SOCIJALNA AKTIVACIJA U SLOVENIJI
e Novice 3 Socialna aktivacija 2SoKroG SLO Stran 1

 

 

e-novičnik 3, 03. 02. 2020

Socialno mentorstvo:
Veščine in storitve,
organizirane v skupnosti

e Novice 3 Socialna aktivacija 2SoKroG SLO Stran 1

e-novičnik 2, 02. 01. 2020

Socialna aktivacija:
Grajska kavarniška popravljalnica
Ormož

e Novice 2 Socialna aktivacija 2SoKroG SLO Stran 1

e-novičnik 1, 01. 10. 2019

Socialna aktivacija:
Krepitev partnerstva in
medsektorsko povezovanje

e Novice 1 Socialna aktivacija 2SoKroG SLO Stran 1


e-novičnik 3, 03. 02. 2020

Socijalno mentorstvo: vještina i usluga organizirana u zajednici

e Novice 3 Socialna aktivacija 2SoKroG SLO Stran 1

e-novičnik 2, 02. 01. 2020

Primjer socijalne aktivacije: Grajska kavarniška popravljalnica Ormož

e Novice 2 Socialna aktivacija 2SoKroG SLO Stran 1

e-novičnik 1, 01. 10. 2019

Socijalna aktivacija: Jačanje partnerstva i međusektorske veze

e Novice 1 Socialna aktivacija 2SoKroG SLO Stran 1


Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko