2sokrog 1  interreg SI HR 1

Naslov projekta/Naziv projekta
Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja
Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja
Akronim projekta/Akronim projekta
2SoKroG
Prednostna os programa 3/Prioritetna os programa 3
Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja
Vrednost projekta/Proračun projekta
574.947,17 EUR
ESRR sredstva/EFRR sredstva
488.705,06 EUR
Trajanje projekta/Trajanje projekta
1.9.2018 – 31.8.2020
Vodilni partner/Vodeći partner
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj)
Partnerji/Partneri
Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. (RASR)
Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P. (CPU)
Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) (www.rrvz.hr)
Centar za socijalnu skrb Čakovec (CZSS Čakovec)
Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA (REDEA)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – območna enota Ptuj (ZRSZ – OE Ptuj)
Vključene regije in županije/Uključene županije
SIovenija/Slovenija: Podravska regija, Savinjska regija, Osrednjeslovenska regija
Hrvaška/Hrvatska: Varaždinska županija, Međimurska županija


Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko