2sokrog 1interreg SI HR 1

sejem narava zdravje2

Socialna aktivacija 2SoKroG se predstavi na Sejmu NARAVA-ZDRAVJE/Socijalna aktivacija 2SoKroG predstavljena je na sajmu PRIRODA-ZDRAVLJE

Ljubljana (23.10. – 26.10.2019): Sejem »Narava–zdravje« temelji na dolgoročnih trendih povečevanja pomembnosti zdravega načina življenja. Ker socialna izključenost in slab ekonomsko-socialni položaj najbolj ranljivih ciljnih skupin mnogokrat vpliva na zmanjšano kakovost življenja in posledično na njihovo poslabšanje zdravja, se je projekt 2SoKroG povezal z ETRI skupnostjo (skupnost na področju socialnega podjetništva), kjer smo na samostojni stojnici predstavljali pomen pravočasnega prepoznavanja tveganj pred revščino, ki pogosto vpliva na zdravstveno stanje najšibkejših. S pristopom socialne aktivacije, ki se izvaja v okviru javnih institucij CSD in Uradov za delo, lahko dosežemo opolnomočenje dolgotrajno brezposelnih tako, da se ponovno vključijo v družbo in/ali približajo trgu dela, postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in posledično se jim izboljša (psiho-socialno) zdravje. Stojnico 2SoKroG in ETRI je obiskala tudi dr. Aleksandra Pivec, ministrica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ljubljana (23. listopada - 26. listopada 2019.): Sajam „Priroda i zdravlje“ zasnovan je na dugoročnim trendovima povećanja važnosti zdravog načina života. Budući da socijalna isključenost i loš ekonomski i socijalni status najugroženijih ciljnih skupina često utječu na smanjenu kvalitetu života i posljedično na njihovo pogoršanje zdravlja, projekt 2SoKroG udružen je s ETRI zajednicom (zajednica socijalnog poduzetništva), gdje smo predstavljali važnost pravodobnog samostalnog predstavljanja prepoznavanje rizika od siromaštva, koji često utječu na zdravstveno stanje najslabijih. Pristup socijalne aktivacije koji se provodi u javnim institucijama CZSS i Uredima za zapošljavanje može pomoći osnažiti dugotrajno nezaposlene integracijom u društvo i / ili približavanjem tržištu rada, postajući motiviraniji za životne promjene i, posljedično, poboljšavajući se  psiho-socijalno) zdravlje. 2SoKroG i ETRI posjetila je i dr. Aleksandra Pivec, ministrica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane.

Več informacij o sejmu/Više informacija o sajmu: http://www.narava-zdravje.si/
Več informacij o ETRI skupnosti/Više informacija o ETRI skupnosti: https://etri.si/

Fotogalerija

 

  2sokrog logoti

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko