2sokrog 1interreg SI HR 1


Informiranost ranljivih družbenih skupin za vključitev v delavnico socialne aktivacije (Čakovec in Varaždin, 24. februar 2020)
Osviještenost ranjivih društvenih skupina za uključivanje u radionicu o socijalnoj aktivaciji (Čakovec i Varaždin, 24. veljače 2020.)

Po nadgradnji znanja in veščin javnih uslužbencev (CSD, Uradi za delo, resorna ministrstva idr.) s seminarji o socialni aktivaciji in čezmejnih delavnicah s strokovnim usposabljanjem v okviru projekta 2SoKroG so se pričele aktivnosti informiranja in izbora potencialnih udeležencev vključitve v testiranje modela socialne aktivacije 2SoKroG. Udeleženci delavnice socialne aktivacije bodo ranljive družbene skupine, t.s. dolgotrajno brezposelni in dolgotrajni prejemniki državne socialne pomoči.
Nakon unapređenja znanja i vještina javnih djelatnika putem seminara socijalne aktivacije i pograničnih radionica sa stručnim osposobljavanjem (u sklopu projekta 2SoKroG), krenulo se s aktivnostima informiranja i odabira potencijalnih korisnika radi uključivanja u testiranje modela socijalne aktivacije 2SoKroG. Korisnici radionice socijalne aktivacije su ranjive društvene skupine, tj. dugotrajno nezaposleni i dugoročno primatelji državne socijalne pomoći.

Zaposleni na Centru za socialno varstvo Čakovec, Centru za socialno varstvo Varaždin in zaposleni na Hrvaškem zavodu za zaposlovanje - Območni urad Varaždin so v okviru informativnega dneva izvedli naslednje aktivnosti:

  • informiranje ranljivih skupin o projektu 2SoKroG,
  • opolnomočenje ranljivih skupin za sodelovanje v projektni aktivnosti testiranja modela socialne aktivacije 2SoKroG,
  • seznanitev z načini in možnostmi vključevanja v prilagojeno delovno usposabljanje v socialnem podjetju.

Djelatnici Centra za socijalnu skrb Čakovec, Centra za socijalnu skrb Varaždin i djelatnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalni ured Varaždin proveli su sljedeće aktivnosti:

  • informiranje ranljivih skupina o projektu 2SoKroG,
  • osnaživanje korisnika radi uključivanja u projektnu aktivnost testiranja modela socijalne aktivacije,
  • upoznavanje s načinima i mogućnostima uključivanja u prilagođeno radno osposobljavanje u ugovoreno socijalno poduzeće.

Tako je bila za namen krepitve sposobnosti in veščin ranljivih skupin izvedena informativna delavnica (Čakovec in Varaždin, 24.02.2020) o možnostih vključitve v testiranje socialne aktivacije 2SoKroG. Hkrati je bila izvedena interaktivna delavnica za njihovo osebno rast in razvoj ter samozavest.
Tako je u svrhu jačanja sposobnosti i vještina ranjivih skupina održana informativna radionica (Čakovec i Varaždin, 24.02.2020) o mogućnostima njihovog pridruživanja testiranju socijalne aktivacije 2SoKroG. U isto vrijeme, održana je bila interaktivna radionica za njihov osobni rast i razvoj te samopoštovanje.

Foto info dan Cakovec ranljive skupine za vključitev v SAInfo- dan v Čakovcu za ranljive skupine (24.02.2020)/ Info dan u Čakovec za ranjive skupine (24.02.2020)

Foto info dan VZ 2 ranljive skupine za vključitev v SAInfo- dan v Varaždinu za ranljive skupine (24.02.2020)/ Info dan u Varaždinu za ranjive skupine (24.02.2020)

Delavnice so se poleg potencialnih udeležencev udeležili tudi razvojni agenciji REDEA in JURA (partnerja projekta 2SoKroG) ter predstavniki socialne zadruge Humana Nova iz Čakovca, v okviru katerega se bodo udeleženci vključili v prilagojeno usposabljanje o socialni aktivaciji s ciljem pridobivanja veščin, funkcionalnega znanja in motivacije za ponovno vključitev v družbo in / ali približevanje trgu dela.
Na radionici su osim potencijalnih sudionika nazočili razvojni agenciji REDEA i JURA (partnera projekta 2SoKroG) te predstavnici socijalne zadruge Humana Nova iz Čakovca u čije prilagođeno radno osposobljavanje socijalne aktivacije će se korisnici uključiti s ciljem stjecanja vještina, funkcionalnog znanja i motivacije za ponovnu integraciju u društvo i / ili približavanje tržištu rada.

Na območju Međimurja in Varaždina je bilo izbranih skupno 25 zainteresiranih oseb (ranljive skupine), ki imajo težave z »vzdržljivostjo« pri delu in zahtevajo večji obseg strokovne podpore pri vsakodnevnem spremljanjem pri svojem delu, vendar kljub temu pa gre za osebe, ki želijo delati in lahko prispevajo k družbi, kar je tudi cilj socialne aktivacije. Čezmejne delavnice testiranja socialne aktivacije 2SoKroG se bodo začele v mesecu marcu 2020.
Za područje Međimurske i Varaždinske ukupno je odabrano 25 zainteresiranih osoba koje imaju teškoća s radnom izdržljivošću i traže veći opseg stručne podrške uz svakodnevno praćenje u radu, ali unatoč navedenom radi se osobama koje žele raditi i mogu pridonijeti društvu što je ujedno i cilj socijalne aktivacije. Prekogranične radionice za testiranje socijalne aktivacije za 2SoKroG započet će u ožujku 2020. godine.

 

 

  2sokrog logoti

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko