2sokrog 1interreg SI HR 1

Informiranost javnih uslužbencev o testnem modelu socialne aktivacije 2SoKroG v Celju in na Ptuju
Informiranje državnih službenika o testnom modelu socijalne aktivacije 2SoKroG u Celju i Ptuju

V okviru priprav na testiranje modela socialne aktivacije, razvite v projektu 2SoKroG, sta bila izvedena informativna dneva na Uradu za delo Celje (28.5.2020) in Uradu za delo Ptuj (9.6.2020), kjer smo 21 javnim uslužbencem predstavili testni model socialne aktivacije. Na obeh info dnevih so bili, med drugim, določeni kriteriji, po katerih bodo svetovalci zaposlitve izvedli nabor brezposelnih oseb, terminski plan izvedbe nabora in predviden čas izvedbe delavnic socialne aktivacije za bodoče uporabnike. Predstavljena je bila tudi vsebina delavnic na ravni učne prakse iz področja ponovne uporabe, ki jo bodo obiskovale napotene brezposelne osebe (predvidoma od junija do avgusta 2020). Kot je razvidno iz foto-utrinka, je bil celjski info dan izveden v času epidemije COVID-19 v skladu s preventivnimi ukrepi.

U sklopu priprema za testiranje modela socijalne aktivacije razvijenog u projektu 2SoKroG, informativni dani održani su u Uredu za rad Celj3 (28.5.2020.) i Uredu za rad Ptuj (9.6.2020.), gdje smo 21 državnog službenika predstavili testni model socijalne aktivacije. Na oba info dana, između ostalog, određeni su bili kriteriji prema kojima će savjetnici za zapošljavanje provoditi odabir nezaposlenih osoba, vremenski raspored provedbe i predviđeno vrijeme provedbe radionica socijalne aktivacije za buduće korisnike. Predstavljen je i sadržaj radionica na razini nastavne prakse iz područja ponovne uporabe, u kojem će sudjelovati nezaposlene osobe (očekuje se od lipnja do kolovoza 2020.). Kao što se može vidjeti iz foto-galerije, celjski info dan proveden je za vrijeme epidemije COVID-19 u skladu s preventivnim mjerama.

IMG 6390Urad za delo Celje/Ured za rad Celje (28.5.2020)

IMG 6406Urad za delo Ptuj/Ured za rad Ptuj (9.6.2020) 

Partner projekta 2SoKroG/Projektni partner 2SoKroG: ZRSZ – OS Ptuj

  2sokrog logoti

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko