Naslov projekta: Ponovna uporaba in recikliranje tekstilnih odpadkov k varstvu okolja na čezmejnem področju

Status projekta: zaključen

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: januar 2014 – junij 2015

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija‐Hrvaška 2007‐2013 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

 

Partnerji:

 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj – vodilni partner
 • Okoljsko raziskovalni zavod
 • Javna razvojna agencija občine Ormož
 • Javne službe Ptuj
 • Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM
 • Razvojna agencija Grada Čakovca (Čakra)
 • Varaždinska udruga za promicanje kulture i mode (Evolution)

 

Cilji projekta:       

Cilj projekta je izboljšati in dvigniti okoljsko ozaveščenost med onesnaževalci in prebivalci na čezmejnem območju, jih seznaniti o inovativnih, okolje-varstvenih produktih projekta PORETEKS, s katerimi bodo ublažena okoljska tveganja:

 • vzpostavitev spletne in mobilne aplikacije za pravilno ravnanje z odpadki,
 • upravljanje s tekstilnimi odpadki za ponovno uporabo (modni izdelki),
 • recikliranje odpadnega tekstila za proizvodnjo izolacijskih plošč na čezmejnem območju,
 • prenos čezmejnih rezultatov, izkušenj in v projektu razvitih praks na druga območja in interesna področja.

 

Rezultati: 

V okviru čezmejnega projekta Poreteks se je na področju ponovne uporabe in recikliranja odpadnega tekstila razvilo več praktičnih rešitev. Namreč ponovna uporaba in recikliranje sta koristna za družbo, saj poleg zmanjšanja količine odpadkov, vplivata tudi na razmišljanje prebivalcev kot potrošnikov in spodbujata zavedanje, da so naravni viri omejeni in odpadki pomemben vir surovin.

Na čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška je bilo doseženih več rezultatov z dodano vrednostjo, neposrednih učinkov in trajnost projekta oz. nadaljevanje z določenimi dejavnostmi tudi po izteku projekta:

 • vzpostavljen sistem zbiranja odpadnega tekstila na 20 lokacijah v petih čezmejnih mestih: Ptuj, Ormož, Rogaška Slatina, Čakovec in Varaždin; lokacije zbiranja
 • v času trajanja projekta smo bistveno prispevali k zmanjšanju količin odpadkov, saj je bilo zbranih 37,62 ton odpadnega tekstila, od tega 65% primernega za ponovno uporabo, preostalih 35% pa zaradi poškodb primernega za recikliranje;
 • vzpostavitev mobilne aplikacije o pravilnem ravnanju z odpadki in o lokacijah zbiranja odpadnega tekstila z zabojniki 24 ur na dan (3R aplikacija »Več kot odpadki«), kako jih pravilno usmeriti v ponovno uporabo in kako jih pravilno ločiti za recikliranje; slovenska in hrvaška aplikacija
 • izvedba modnih delavnic s 144 urnim programom usposabljanja inovativne obnove rabljenega tekstila na treh lokacijah (Ptuj, Čakovec, Varaždin): znanje, veščine in izkušnje si je pridobilo 50 udeleženih iskalcev zaposlitve in 20 prostovoljcev pod strokovnim mentorstvom modnih oblikovalcev in kostumografov; praktične delavnice za mlade in prostovoljce se nadaljujejo in s tem bo slednjim dana možnost kasnejše zaposlitve na tem področju;
 • z namenom osveščanja so bile eko-kreacije, ustvarjene na modnih delavnicah, predstavljene na več promocijskih dogodkih, namenjene splošni javnosti in določenim ciljnim skupinam: modna revija v Dominikanskem samostanu (pribl. 340 obiskovalcev), čezmejna modna revija v Varaždinu (pribl. 200 obiskovalcev), modna revija Čakovec (pribl. 110 obiskovalcev), modna revija v Planet Tuš Maribor (pribl. 80 obiskovalcev) in enomesečna izložba v Mercator Modiani v Blagovnici na Ptuju;
 • organiziranih več delavnic v osnovnih in srednjih šolah (vključenih 120 učencev in dijakov) z namenom osveščanja mlajših generacij o pravilnem ločevanju in ponovni uporabi odpadkov;
 • izboljšali smo okoljsko osveščenost med prebivalci o pomenu varovanja življenjskega okolja in dvignili zavest o potrebni spremembi potrošniškega trenda za čistejše in bolj zdravo okolje; informiranje in osveščanje javnosti o praktičnih rešitvah na področju ponovne uporabe in recikiliranja odpadnega tekstila je potekalo preko množičnih medijev (24.com, STA.si, zelenoomrezje.si, Večer, Štajerski Tednik, Ptujčan, EOL, Delo, Radio Prlek, Radio Ptuj, Radio SLO, Radio Slovenske Gorice, PeTv, TV SLO – oddaja Dobro jutro Slovenija, Planet TV, TV SLO – oddaja Sosed sosedu, socialna omrežja idr);
 • prenos izkušenj in v projektu razvitih praks razširjamo na druga območja in interesna področja tudi po izteku projekta, saj je potencialni trg tekstilnih odpadkov v Sloveniji ocenjen na pribl. 30.000 ton/leto, na Hrvaškem pa pribl. 47.000 ton/leto. Modni trendi se hitro spreminjajo, zato se v prihodnje pričakuje še naraščanje količin rabljenega in odpadnega tekstila.

V nadaljevanju sta v pogled pomembna dokumenta kot smernice, razvite v projektu, za izvajanje dejavnosti na področju ponovne uporabe in recikliranje odpadnega tekstila:

1/ Poslovni načrt uporabe tekstilnih odpadkov kot surovin za ponovno uporabo in recikliranje

2/ Odpadni tekstil za okoljsko prihodnost na čezmejnem SI-HR območju

Utrinki iz modnih dogodkov z namenom osveščanja:
Ptuj (Dominikanski samostan, 9.4.2015): fotogalerija
Čakovec (Strahoninec, 22.4.2015): fotogalerija
Varaždin (Trg kralja Tomislava, 5.6.2015): fotogalerija

Medijske reportaže o projektu:
– Reportaža o projektu: 1. del
– Reportaža o projektu: 2. del
– Reportaža o projektu: 3. del
– TV SLO: Dobro jutro Slovenija
– TV SLO: Sosed sosedu

Sporočila za javnost:
Sporočilo za javnost 1
Sporočilo za javnost 2
Sporocilo za javnost 3
Sporočilo za javnost 4

Projektna brošura – slovenska
Poreteks brošura – hrvaška

 

Objave na naši spletni strani:
Lokacije postavitve zabojnikov v okviru projekta Poreteks 
Predstavitev projekta na tiskovni konferenci na Ptuju  
Pričele so se modne delavnice na Ptuju 
Predstavitev modnih delavnic in modnih revij 
Vabilo na modno revijo
Modna revija inovativne obnove rabljenega tekstila
Vabilo na čezmejno modno revijo v Varaždinu
Zaključna čezmejna modna revija »inovativne obnove rabljenega tekstila« v Varaždinu 
Kreacije iz ponovne uporabe rabljenega tekstila se predstavljajo v Mercator Modiani in Planetu Tuš
TV Slovenija uvrstila projekt Poreteks v oddajo »Sosed sosedu«
Eko-kreacije na TV SLO in v Europarku Maribor

poreteks logos